were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Пожега у 2022. години
Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Пожега у 2022. години
04.03.2022. 07:33

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Рeпублике Србије”, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016– аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00102/2022-01/2, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Пожега за 2022. годину („Службени лист општине Пожега”, број 19/2021), члана 55. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", број 1/19) и Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката  производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2022. години број 020-63/22 од 03.02.2022. године, председник општине Пожега, дана 04.03.2022. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Пожега у 2022. години

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Пожега; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Пожега за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања општина Пожега обезбеђује из свог буџета средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, у укупном износу од  8.500.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 4.000.000,00 динара. Средства намењена суфинансирању пројекта производње медијског садржаја се обрачунавају у бруто износу (износу пре одбитка пореза и других накнада) и исплаћују се једнократно.

Средства намењена суфинансирању пројекта производње медијског садржаја се обрачунавају у бруто износу (износу пре одбитка пореза и других накнада) и исплаћује се у више рата с тим да се износ неопходан за покривање трошкова дисконтује на њихову вредност у тренутку доделе при чему се користи тренутно важећа дисконтна стопа.

Средства намењена суфинансирању пројекта производње медијског садржаја додељују се једнократно или у више рата, у зависности од тога да ли се ради о мањем или већем износу средстава.

Учесник Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, који су локалног значаја и доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% оправданих трошкова пројекта, док учесник Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% оправданих трошкова пројекта производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању.

***Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања у недељном листу «Вести» и на интернет презентацији општине Пожега www.pozega.org.rs.***

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац 1 - Пријава - Преузми

Образац 1 - Буџет пројекта - Преузми

Изјава да субјекат није у тешкоћама - Преузми

Изјава о потребној интервенцији - Преузми