were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2022. години
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2022. години
25.02.2022. 07:42

На основу члана 76.  Закона о култури (,,Службени. Гласник РСˮ, бр.72/09, 13/16  30/16-исправка и 6/20, 47/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17), члана   55.  Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр.1/19) и Одлуке о буџету општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 19/21), председник општине Пожега, дана 25.02.2022.године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У 2022. ГОДИНИ

 

I Предмет Јавног конкурса

Jaвни конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке пројектима у  култури, као и пројектима уметничких,односно стручних и научних истраживања у култури који се реализују у 2022.години, а који својим квалитетом доприносе развоју и афирмацији уметности и културе.

Jавни конкурс се расписује за следеће области културне делатности:

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3)ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура;

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

5) уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво

7) дигитално стваралаштво и мултимедији;

8) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);

9) делатност заштите у области непокретних културних добара;

10)делатност заштите у области покретних културних добара;

11) делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа

12) библиотечко-информационе делатности;

13) научно-истраживачке и едукативне делатности у култури;

14 менаџмент у култури;

15) употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности.

II Циљ Јавног конкурса

Циљ Јавног конкурса jе стварање подстицајног окружења за унапређење утврђених културних области,  обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике, као и усклађен културни развој на територији општине Пожега.

III Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

За реализацију пројеката поднетих по овом Јавном конкурсу, Одлуком о буџету општине Пожега за 2022. годину („Службени лист општине Пожега“ бр. 19/21) опредељена су средства у износу од 900.000,00 динара.

IV Право учешћа на Јавном конкурсу

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Уколико је подносилац пријаве појединац, корисник средстава може бити искључиво правно лице регистровано на делатност из области културе, које није буџетски корисник, преко кога се реализује пројекат.

Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица, нити се корисник средстава може накнадно мењати.

Jедном пријавом може се конкурисати само за једну област културне делатности.

 

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања Јавног  конкурса.

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Образац за извештај - Преузми