were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Јавни позив за асфалтирање путева уз учешће грађана и општине у односу 1:2
Јавни позив за асфалтирање путева уз учешће грађана и општине у односу 1:2
22.02.2022. 13:54

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА АСФАЛТИРАЊЕ   ПУТЕВА УЗ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И ОПШТИНЕ У ОДНОСУ 1:2

Општина Пожега је својим буџетом за 2022. год. одвојила средства у износу од 45.000.000,00 дин. за асфалтирање некатегорисаних  путева уз заједничко учешће грађана и Општине,  у односу 1:2.

Позивају се месне заједнице или групe грађана  које желе да асфалтирају пут уз сопствено учешће и учешће Општине да се пријаве на конкурс.

Ради учешћа на конкурсу месна заједница или група грађана прилаже:

  1. Захтев  у коме ће описати локацију и дужину предметног пута који се асфалтира, број домаћинстава који користе пут , значај пута  и  висину сопствених средстава за учешће у заједничком финансирању асфалтирања пута.
  2. Предмер и предрачун радова за реконструкцију предметног пута, са важећим ценама радова, оверен од стране стручног лица или Пројекат реконструкције предметног пута са ревидованим предмером и предрачуном радова,  оверен од стране стручног лица.

 

Тражену документацију уз Захтев, доставити Општини Пожега- на писарницу општине, до 14.03.2022 год.

            Услови конкурса:

            На конкурс могу да се јаве:

            Група грађана ( мин .3 домаћинства) или месна заједница.

Минимално учешће грађана је  250.000,00 дин. а максимално учешће је 1.500.000, 00 дин.

Доказ: оверени списак грађана и висина учешћа , појединачно и укупно.

Грађани који су конкурисали за асфалтирање пута  у 2021. год. морају обновити свој захтев према условима конкурса за 2022. год. и иновирати предмер и предрачун радова са овером стручног лица.

             Критеријуми  за доделу опредељених буџетских средстава уз учешће грађана су:

  1. Висина средстава  грађана односно МЗ.                                            
  2. Значај путног правца за МЗ и општину           .                                             
  3. Број домаћинстава која користе  пут.                                    
  4. Добијена средства за заједничко финансирање асфалтирање пута у ранијем периоду.        

 

По завршетку конкурса општина ће донети одлуку о додели средстава по захтевима, на основу дефинисаних критеријума и сачињене ранг листе и  о томе писмено обавестити све учеснике.

Група грађана или МЗ који  одлуком општине , добију средства  су у обавези да своје учешће у новцу уплате на  рачун јавних прихода општине у року од 15 дана од дана писменог обавештења о додели буџетских средстава.

Општина ће спровести  Јавну набавку за радове,, након уплате учешћа групе грађана или месне заједнице који,  по одлуци општине учествују у заједничком финасирању асфалтирања пута.  

Ако група грађана или месна заједница не уплати своје учешће до назначеног рока, радови се неће реализовати, већ ће се средства доделити следећем са ранг листе.

Контакт телефон за додатне информације:

062 8813719  радним даном од 08-15 часова.

                                                                                                                             Председник

                                                                                                                   Ђорђе Никитовић