Насловна | Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за катастарску парцелу број 509/62 КО Пожега
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за катастарску парцелу број 509/62 КО Пожега
02.11.2021. 14:35

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 509/62 КО ПОЖЕГА

(локација у Пожеги, улица Немањина бб)

Презентација Урбанистичког пројекта за кат.парцелу број 509/62 КО Пожега биће организована у периоду од 10.11.2021. године до 16.11.2021. године.

Инвеститор и подносилац захева за потврду предметног урбанистичког пројекта је SLOGA INVESTMENT d.o.o. Пожега, Немањина 10, а обрађивач урбанистичког пројекта je Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг „УРБАНПРОЈЕКТ“ А.Д. Чачак, Жупана Страцимира 35/3.

Непосредни увид у урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 45 зграде СО Пожега сваког радног дана у периоду трајања јавне презентације од 10,00 до 14,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог, као и на званичном сајту Општине Пожега.

Лица овлашћена од стране надлежног органа за давање обавештења о јавној презентацији су Мирјана Вајовић, д.п.п. и Ивана Кораћ, д.и.а..

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги, искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације (16.11.2021.године), са назнаком "ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ".

Пратећа документација:

Урбанистички пројекат (карте) - Преузми