Насловна | Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава у 2021. години
Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава у 2021. години
25.10.2021. 15:52

Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава у 2021. години

Предмет Конкурса

Члан 1.

 

У складу са тачком 2.1 шифра мере 101.1 Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Пожега за 2021. годину 01 број 021-31/2021, Председник општине расписује Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава у 2021. години (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс садржи податке о: лицима која остварују право на регрес, условима и начину остваривања права, обрасцу захтева, максималном износу регреса по грлу, висини укупних расположивих средстава по Конкурсу, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке за спровођење Конкурса.

Лица која остварују право на регрес

Члан 2.

Право на регрес остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

  1. физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем и узгојем грла на територији општине Пожега.

Општи услови за остваривање права на регрес

Члан 3.

 

Лице из члана 2. овог Конкурса остварује право на регрес ако:

1) је у Регистру пољопривредних газдинстава уписано као носилац регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу са пребивалиштем и узгојем грла на територији општине Пожега;

2) су грла за која се подноси захтев за регрес у власништву носиоца или члана пољопривредног газдинства;

3) се захтев односи на прво осемењавање крава;

      4) у току трајања конкурса регистровано пољопривредно газдинство поднесе само један захтев без обзира на број грла за која се захтев подноси;                                                                          

5) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на регрес у оквиру укупних средстава опредељених овим Конкурсом.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Захтев  - Преузми