Насловна | Ј А В Н И     К О Н К У Р С за доделу средстава црквама и верским заједницама са седишитем на територији општине Пожега за 2021. годину
Ј А В Н И     К О Н К У Р С за доделу средстава црквама и верским заједницама са седишитем на територији општине Пожега за 2021. годину
15.09.2021. 15:42

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за доделу средстава црквама и верским заједницама

са седишитем на територији општине Пожега за 2021. годину

  1. Предмет Јавног конкурса

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава цркавама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Пожега за 2021. годину.

  1. Намена и износ опредељених средстава

Средства намењена за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница одобравају се за:

  1. Изградњу, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

  2. Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

  3. Обнову икона, иконостаса и других црквених реликвија

  4. Обележавање традиционалних годишњица и организовање манифестација

везаних за рад и историју црквене – верске заједнице

  1. Организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву – верску заједницу

За финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница  опредељена су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

  1. Право на доделу средстава

Право на доделу средстава могу остварити подносиоци који испуњавају следеће услове:

1.Да подносилац пријаве има статус цркве или верске заједнице (доказ: потврда или уверење надлежног органа Српске православне цркве – Српске православне Епархије Жичке или друге верске заједнице на територији Републике Србије)

2.Да подносилац има седиште на територији општине Пожега

Носилац програма/пројекта може учествовати на Конкурсу само са једним предлогом програма/пројекта. Изабрани програм/пројекат који се финансира или суфинансира средствима из буџета општине Пожега мора се реализовати до краја текуће буџетске године.

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац 1 - Преузми

Образац 2 - Преузми

Образац 3 - Преузми