Насловна | ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ
15.09.2021. 15:39

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Општина Пожега у сарадњи са Националном службом за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) уз финансирање Општине Пожега, у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Пожега, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају особе са инвалидитетом  са евиденције Националне службе-филијала Ужице-испостава Пожега.

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавње уз предходно прибављено мишљење Општине Пожега, на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Пре укључивања у меру, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 3 (три) незапослена лица/особе са инвалидитетом.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • социјална заштита и хуманитарни рад
  • културне делатности
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
  • одржавања и заштите животне средине и природе.

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Пријава за спровођење радова - Преузми