Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица  интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица  интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће
10.06.2021. 07:19

На основу Правилника о раду Комисије 01 број 020-152-5/21 од 08.06.2021. године и Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и општине Пожега (у даљем тексту: Општина) заведеног код Комесаријата под бројем 9-9/165 од 17.05.2021. године, а код Општине под бројем 01 број 020-152-4/21 од 07.05.2021. године, Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Комисија), дана 09.06.2021. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица

 интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом,

односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и

другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

 

 

I Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела помоћи за куповину 3 сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности.

Правилником су уређени услови и мерила за избор корисника за доделу помоћи намењене за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности, као и поступак и начин рада Комисије.

Средства за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Помоћ) додељују се интерно расељеним лицима док су у расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, у циљу побољшања услова становања.

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у износу који не може бити већи од 1.500.000 РСД (словима: једанмилионпетстотинахиљададинара), по породичном домаћинству корисника и то:

1) до 1.300.000 РСД (словима: једанмилионтристотинехиљададинара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и

2) до 200.000 РСД (словима: двестотинехиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом за додатну помоћ намењену за грађевински материјал и други материјал односно   опрему за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању.

Изабрани корисник Помоћи може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању из става 2. тачка 1. овог члана.

Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене    становању  прелази  износ од  1.300.000 РСД (словима: један милион тристотине хиљада динара), пријава се одбија.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању прелази износ од 1.950.000 РСД (словима: један милион деветс тотина педесет хиљада динара) пријава се одбија.

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног позива - Преузми