Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала
20.05.2021. 13:47

На основу члана 10 Правилника о раду Комисије 01 број 020-153-5/21 од 19.05.2021. године и Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, доделом грађевинског материјала, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и општине Пожега (у даљем тексту: Општина) заведеног код Комесаријата под бројем 9-9/106 од 16.04.2021. године, а код општине Пожега под бројем 01 број 020-153-4/21 од 12.04.2021. године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала (у даљем тексту: Комисија), дана 20.05.2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала

I Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела 4 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији.

Средства намењена побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала, (у даљем тексту: Помоћ) могу бити додељена породичним домаћинствима, повратника по основу споразума о реадмисији, којa имају боравиште/пребивалиште на територији општине Пожега, а неопходна им је помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала (у дањем тексту: Корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшавање услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи до 600.000,00 динара (шестстотинахиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи 184.000,00 динара (стотинуосамдесетчетирихиљадединара) са обрачунатим ПДВ-ом по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства Корисника који имају боравиште/пребивалиште на територији општине, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми