Насловна | Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама на територији општине Пожега за 2020. годину
Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама на територији општине Пожега за 2020. годину
26.05.2020. 10:13

На основу члана 32 и члана 44 Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06), члана 55 Статута општине Пожега ("Сл. лист општине Пожега", број 1/19, члана 6 Правилника о критеријумима, начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама (01 бр.08-1/18 од 18.06.2018. године) и члана 13 Одлуке о буџету општине Пожега за 2020. годину ("Сл. лист општине Пожега", број 16/19) председник општине Пожега 26.05.2020. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава црквама и верским заједницама
са седиштем на територији општине Пожега за 2020. годину

 

1. Предмет Јавног конкурса

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Пожега за 2020. годину.

2. Намена и износ опредељених средстава

Средства намењена за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница одобравају се за:

1. Изградњу, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката
2. Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката
3. Обнову икона, иконостаса и других црквених реликвија
4. Обележавање традиционалних годишњица и организовање манифестација везаних за рад и историју црквене - верске заједнице
5. Организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву - верску заједницу

За финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница опредељена су средства у износу од 1.000.000,00 динара.

3. Право на доделу средстава

Право на доделу средстава могу остварити подносиоци који испуњавају следеће услове:

1. Да подносилац пријаве има статус цркве или верске заједнице (доказ: потврда или уверење надлежног органа Српске православне цркве - Српске православне Епархије Жичке или друге верске заједнице на територији Републике Србије)
2. Да подносилац има седиште на територији општине Пожега

Носилац програма/пројекта може учествовати на Конкурсу само са једним предлогом програма/пројекта. Изабрани програм/пројекат који се финансира/суфинансира средствима из буџета општине Пожега мора се реализовати до краја текуће буџетске године.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац бр. 1 - Предлог пројекта - Преузми

Образац бр. 2 - Буџет пројекта - Преузми

Образац бр. 3 - Извештај о утрошку буџетских средстава - Преузми