Насловна | Конкурс за доделу новчаних награда студентима са територије општине Пожега
Конкурс за доделу новчаних награда студентима са територије општине Пожега
24.12.2018. 15:42

На основу члана 3. Одлуке о новчаној награди студентима са територије општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', бр.3/08) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о новчаној награди студентима са територије општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', бр.9/08), Савет за друштвене делатности расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

                I – Расписује се конкурс за доделу студентских награда и то:

  1. Студентима високих школа основних академских студија и дипломских академских студија – мастер са територије  општине Пожега, који се финансирају на терет буџета Републике Србије, а који су током студија постигли просечну оцену најмање 8,50.

Уз пријаву поднети:

  • уверење да је редован студент,
  • доказ о просечној оцени и свим положеним испитима из претходних година студија (за студенте I године мастер студија уверење о дипломирању),
  • доказ о пребивалишту на територији општине Пожега (потврду о пребивалишту, фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту).

II – Право учешћа на конкурсу имају студенти високих школа основних академских студија и дипломских академских студија – мастер, који се финансирају на терет буџета Републике Србије (изузев прве године и апсолвената), који су редовно полагали испите и уписивали претходне године студије.

III – Средства за доделу студентских награда за школску 2018/2019. годину опредељена су Одлуком о буџету општине Пожега.

IV – Пријаве на конкурс подносе се Савету за друштвене делатности Скупштине општине Пожега, Трг Слободе 9 ( на шалтер број 6.).

V – Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе и средствима јавног информисања (Радио Пожега, Телевизија Пожега и сајту општине Пожега) и траје закључно са 08. јануаром 2019. године.

 

01 Број: 06-77/18 од 24.12.2018. године

САВЕТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

          ПРЕДСЕДНИК,

    Гордана Вуксановић

 

Преузмите текст Конкурса