Насловна | Јавни позив за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви
Јавни позив за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви
26.10.2018. 12:57

ОПШТИНА ПОЖЕГА

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА KAN 27%N

ИЗ РЕПУБЛИЧКИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

I

На основу закључка Владе 05 број: 339-9528/2018 од 11.10.2018. године Општина Пожега оглашава бесповратну испоруку 172.500 кг минералног ђубрива KAN 27% N физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства са територије општине Пожега.

II

На Јавни позив се може јавити физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, које у структури газдинства има пријављење површине под воћем у 2018. години у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, ако и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“бр.46/2017), са територије општине Пожега.

III

Физичко лице које има право на бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N, може да преузме највише до 500 кг по хектару, а највише за један хектар пријављење површине под воћем, у складу са Правилником.

IV

Захтев за преузимање минералног ђубрива KAN 27%N, физичко лице–носилац пољопривредног газдинства поднеће општини Пожега почев од 29.10.до 02.11.2018. године на Обрасцу  - Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива.

Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива физичко лице -  носилац пољопривредног газдинства може поднети лично на писарници општинске управе Пожега у времену од 07,30-15,30 часова преко  Месних канцеларија у Тометином Пољу, Душковцима, Горњој Добрињи, Лорету,  Годовику и Рогама у времену од 08,00-14,00 часова.

V

Подносилац Захтева доставља следећа документа:

  1. Попуњен Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива;
  2. Фотокопију потврде о активном статусу из регистра пољопривредних газдинстава Управе за трезор за 2018.годину;
  3. Фотокопију извода биљне структуре Управе за трезор за 2018.годину.

VI

Након утврђивања листе корисника, извршиће се подела минералног ђубрива.

Пратећа документација:

Текст јавног позива - Преузми

Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива - Преузми