Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
03.10.2018. 09:46

I Предмет јавног позива

 

Предмет Јавног позива је додела помоћи за куповину 5 сеоских кућа са окућницом и набавку грађевинског и другог материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Овим Правилником уређују се услови и мерила за избор корисника за доделу средстава помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, као и поступак и начин рада Комисије.

Средства за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом додељују се интерно расељеним лицима док су у расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, у циљу побољшања услова становања (у даљем тексту: Помоћ).

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу који не може бити већи од РСД 1.400.000,00 (једанмилион четиристотинехиљададинара), по породичном домаћинству корисника и то:

 

  1. до РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљададинара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом и
  2. до РСД 200.000,00 (двестахиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом за додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Изабрани корисник Помоћи може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом из става 2. тачка 1. овог члана.

Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност куће прелази износ од РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвеста хиљададинара), пријава се одбија.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност куће прелази износ од РСД 1.800.000,00 (једанмилионосамстохиљададинара) пријава се одбија.

ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТАН ТЕКСТ