Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности
03.10.2018. 09:43

I Предмет јавног позива

 

Предмет Јавног позива је набавка и додела робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у поњопривредној, занатској, услужној или другој области интерно расељеним лицима на територији Општине.

Помоћ може бити додељена интерно расељеним лицима док су у расељеништву, која имају боравиште/пребивалиште на територији Општине, а неопходна им је помоћ у циљу побољшања услова живота и која испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности у максималном износу до РСД 200.000,00 (словима: двестотине хиљада динара), по породичном домаћинству Корисника.

ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТАН ТЕКСТ