Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
03.10.2018. 09:40

I Предмет јавног позива

 

Предмет Јавног позива је додела 7 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији Општине.                                                         

Помоћ намењена интерно расељеним лицима кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена интерно расељеним лицима док су расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, која имају пребивалиште/боравиште на територији општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходном за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи до РСД 550.000,00 (петстотинапедесетхиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (стотинуосамдесетчетирихиљадединара) по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства Корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 

ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТАН ТЕКСТ