Насловна | Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 2 сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметних сеоских кућа са окућницом
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 2 сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметних сеоских кућа са окућницом
25.07.2018. 12:13

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 2 сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметних сеоских кућа са окућницом

 

  1. Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела помоћи за куповину 2 сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Сеоска кућа) и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне Сеоске куће (у даљем тексту: Пакет помоћи) за лица која имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине (у даљем тексту: Помоћ).  

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица за куповину Сеоске куће и доделу пакета Помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу до РСД 1.355.016,3.

Помоћ за куповину Сеоске куће одобрава се у максималном износу до РСД 1.170.241,35, док се Пакет помоћи одобрава у максималном износу до РСД 184.774,95 са ПДВ.

Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину Сеоске куће и доделу пакета Помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа из става 3. дела I Јавног позива.

Изузетно, средства одобрена за Пакет помоћи могу бити употребљена за плаћање трошкова пореза на пренос апсолутних права, таксе за укњижење и других трошкова везано за стицање права својине на предметној сеоској кући и то само за најугроженије категорије изабраних корисника и под условом да не учествује додатно сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће.

Сеоска кућа за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину Сеоске куће и доделу пакета Помоћи (у даљем тексту: Пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину Сеоске куће и доделе пакета Помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине, већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави не могу да буду у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

  1. Корисници

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу Пакета помоћи (у даљем тексту: Помоћ), може бити додељена избеглицама које су услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, a које су

1) смештене у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалном или неформалном или угрожене избеглице у приватном смештају, и бивши носиоци станарског права,

2) без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији

према критеријумима Регионалног стамбеног програма, а имајући у виду критеријуме угрожености утврђене од стране УНХЦР-а.

Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији Општине, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени Правилником.

 

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА - ПРЕУЗМИ