Пожега
Насловна | Конкурс за набавку субвенционисаних садница воћа за подизање вишегодишњих засада у 2017. години на територији општине Пожега
Конкурс за набавку субвенционисаних садница воћа за подизање вишегодишњих засада у 2017. години на територији општине Пожега
27.10.2017. 07:57

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

    Циљ конкурса је подизање нових и осавремењивање постојећих засада, инвестирање у редован и стабилан принос високог квалитета, што дугорочно утиче на јачање конкурентности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта.

 КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

         Физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 • Подносилац захтева треба да има регистровано пољопривредно газдинство, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;
 • Подносилац захтева мора бити са пребивалиштем на територији општине Пожега;
 • Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле дажбине према локалној самоуправи;

Услови у погледу површине производног засада:

Право на субвенцију остварује се за један подигнут производни засад, а најмања површина производног засада треба да износи:

 • 0,30 ха – за засад шљиве
 • 0,10 ха- за засад јабуке
 • 0,10 ха- за засад крушке
 • 0,10 ха- за засад трешње
 • 0,10 ха за засад дуње

Број садница по воћним сортама:

 • Шљива укупно 2.640 комада,

Стенлеј 800 ком., Чачанска родна 900 ком.,Лепотица 490 ком., Ваљевка 200 ком. и Чачанска најбоља 250 ком.;

 • Јабука укупно 240 комада,

Кожара 60 ком., Будимка 100 ком. и Ајдаред 80 ком.;

 • Крушка укупно 200 комада,

Виљамовка 100 ком., Абате-фетел 100 ком.;

 • Трешња укупно 180 комада;
 • Дуња укупно 70 комада.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Пољопривредници учествују у цени саднице са 40,00 динара по комаду за све воћне сорте предвиђене конкурсом, док је преостали износ до укупне цене садсница учешће општине Пожега.

Предност код конкурса имаће :

 • млади пољопривредници, до напуњених 40 година живота, носиоци пољопривредног газдинства;
 • пољопривредна газдинства која се налазе у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди;
 • жене, носиоци пољопривредног газдинства.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Читко попуњен образац захтева (преузети у општини)
 • Фотокопија личне карте за носиоца РПГ
 • Потврду о активном статусу газдинства за 2017.годину (копија)
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор за 2017.годину(копија)
 • Уверење о измиреним пореским обавезама (Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода,канц.број 9, у приземљу зграде општине Пожега)

 

Конкурс је отворен до 10.11.2017.године

Након завршетка конкурса комисија ће прегледати све пристигле захтеве и сачинити листу корисника субвенција.

Захтев са потребном документацијом доставити лично на писраницу општине Пожега.

Додатне информације можете добити лично у канцеларији 39 општинске управе Пожега или путем телефона 031/3816-401 локал 124 сваког радног дана од  07,30 до 15,30 часова.

Текст конкурса и захтев за набавку субвенционисаних садница воћа за подизање вишегодишњих засада на територији општине Пожега могу се преузети лично у Одељењу за привреду и локлани економски развој канц.бр.39 или путем интернет сајта www.pozega.org.rs

Начелник општинске управе

Велимир Максић

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Текст конкурса - Преузми

Захтев за саднице - Преузми

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
bets10