Насловна | Јавни конкурс за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Пожега
Јавни конкурс за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Пожега
27.07.2017. 09:39

Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Пожега за 2017. годину износи 2.000.000,00 динара.

Комисија за финансирање пројеката месних заједница (у даљем тексту: Комисија): расписује и спроводи јавни конкурс, одлучује о предлозима пројеката, надгледа реализацију одобрених пројеката, разматра и усваја извештаје месних заједницa.

Услове које треба да испуни месна заједница

 

 • Да се предлози пројеката месних заједница односе на најмање једну тему/област од следећих, који представљају тематске области конкурса:
  • Развој пољоприведе ( пројекти из области развоја органске производње, задругарства – удруживања и едукацијепољопривредних произвођача, представљања готових производа итд.)
  • Унапређења културних садржаја (подршка наговању старих заната, подршка развоју нових садржаја домова културе и домова за стара и изнемогла лица, формирање нових кутлурно уметничких група, осмишљавање нових културних манифестација итд.)
  • Унапређење јавног здравља (пројекти из области превенција различитих болести, а нарочито рака, подршка тешко оболелим лицима – геронто подршка, едукативни програми превенције и заштите од заразних болести, едукација деце и младих о заразним болестима итд.)
  • Унапређење комуналних услуга (сакупљање, одлагање и одвожење кућног и других врста отпада, чишћење растиња, одржавање локалних гробља, формирање одлагалишта за компостирање, различите акције уклањања отпада и санирања последица загађења, итд.)
  • Унапређење комуникације и учешћа у доношењу одлука од значаја за месне заједнице са Општином Пожега (пројекти из области укључивања месних заједница у процесе доношења одлука од значаја за рад и функционисање самих месних заједница, као и грађана који живе у месних заједницама);
  • Подршка омладинском активизму и спорту (пројекти који подржавају рад спортских клубова, омладинских клубова и уопште омладинског и ђачког активизма);
 • Предност приликом доделе средстава ће имати оне Месне заједнице и пројекти:
 •  које пруже доказ постојања и функционисања савета месних заједница и (уз пројектну документацију доставити прилоге који потврђују рад савета месне заједнице –  записник са последњег састанка Савета и одлуку којом је формиран Савет месне заједнице у актуелном саставу);
 • Који подразумевају удруживање месних заједница у циљу решавања заједничког проблема;
 • Који развијају и представљају добар пример волонтирања, удруженог рада и успешних примера/пракси које се могу искористити на примеру већег броја домаћинстава/месних заједница;

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Јавни конкурс - Преузми

Образац предлога пројекта - Преузми

Антикорупцијска изјава - Преузми

Изјава о кофинансирању МЗ - Преузми

Извештај о реализацији пројекта МЗ - Преузми