Пожега
Насловна | Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Пожега
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Пожега
11.05.2023. 07:59

На основу члана 4.став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17 ,113/17 I -др. закон, 95/2018 и 114/2021), а у вези са  чланом 94. истог закона ,чланом 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, број 95/16 и 12/2022), члана 27к став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 1132017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др. закон),   одредби Правилника о  организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', број 17/2022 ) и Решења о попуњавању извршилачких радних места  01 бр.112-35 од 29.03.2023.године,  Општинска управа општине Пожега,  о г л а ш а в а

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места

у Општинској управи општине Пожега

 

I Орган у коме се радно место попуњава

Општинска управа Општине Пожега, ул. Трг Слободе број 9, Пожега.

II Радна места која се попуњавају

 1. Радно место Послови озакоњења и послови из области урбанизма у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у Општинској управи општине Пожега,  у звању саветник – 1 извршилац.

2. Послови из области образовања и родне равноправности у Одељењу за друштвене делатности у Општинској управи општине Пожега,  у звању саветник – 1 извршилац.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац изјаве - Преузми

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
bets10