Насловна | Јавне набавке | О Д Л У К А о измени уговора о јавној набавци радова: Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега
О Д Л У К А о измени уговора о јавној набавци радова: Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега
07.06.2019. 11:38

О Д Л У К А о измени уговора о јавној набавци радова: Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега - Преузми