Пожега
Насловна | Архива | ЈАВНИ УВИД У  НАЦРТ  Плана детаљне регулације Eко насеља „Савремено село“ у КО Љутице, општина Пожега
ЈАВНИ УВИД У  НАЦРТ  Плана детаљне регулације Eко насеља „Савремено село“ у КО Љутице, општина Пожега
29.05.2024. 15:20

На основу члана 50 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(«Сл.гл.РС» број 32/2019. год) и  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 88/10 ) Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава:

ЈАВНИ УВИД У  НАЦРТ

 Плана детаљне регулације Eко насеља „Савремено село“ у КО Љутице, општина Пожега

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Eко насеља „Савремено село“ у КО Љутице, општина Пожега трајаће од четвртка  30.05.2024 год. до понедељка 01.07.2024. године.

Непосредни увид у графичке прилоге документације припремљене за  јавни увид може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 10,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у осталу документацију може се извршити у канцеларији 44 зграде СО Пожега сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења.

Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе и сугестије у току трајања  јавног увида могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка  јавног увида ( 01.07.2024. године ), са назнаком «примедба/сугестија са  јавног увида».

Јавна презентација планског документа биће одржана у понедељак 10.06.2024. године са почетком у 12:00 часова у  Малој сали ОУ Пожега на првом спрату, Трг слободе број 9 Пожега.

Након завршетка  јавног увида, Комисија за планове СО Пожега ће у понедељак 15.07.2024. год. одржати јавну седницу са почетком од 12:00 часова у  Малој сали ОУ Пожега, на којој сва физичка и правна лица која су доставила своје примедбе на предметни нацрт плана , могу исте образложити пред Комисијом.

 

Пратећа документација (зип формат) - Преузми

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
bets10