Насловна | Архива | Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја са листом корисника рангираних према реду првенства на основу броја освојених бодова
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја са листом корисника рангираних према реду првенства на основу броја освојених бодова
06.04.2021. 09:52

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 8 – сеоске куће  (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), на основу члана 17. став 7. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник о раду Комисије), а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са Регионалним стамбеним програмом и у вези са осмим потпројектом у оквиру Стамбеног пројекта у Републици Србији од 31. јануара 2018. године (у даљем тексту: Споразум о донацији за Потпројекат 8), са Анексом I Споразума о донацији за Потпројекат 8 закљученим 7. марта 2019. године и Анексом II Споразума о донацији за Потпројекат 8 закљученим 7. октобра 2020. године и чланом 19. ст. 7. и 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10, у даљем тексту: Закон), дана 05.04.2021. године, доноси

О Д Л У К У

о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја са листом корисника рангираних према реду првенства на основу броја освојених бодова

Утврђује се да услове за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја (у даљем тексту: пакет помоћи) испуњавају лица наведена у овој тачки Одлуке, рангирана према реду првенства, а на основу броја освојених бодова, у складу са мерилима за избор корисника:

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја са листом корисника рангираних према реду првенства на основу броја освојених бодова - Преузми