Насловна | Архива | ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Пожега 
ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Пожега 
29.03.2021. 14:08

Општина Пожега позива све заинтересоване да се укључе у 
ЈАВНУ РАСПРАВУ
о Нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Пожега 
 

Општина Пожега формирала је 9. јануара 2020. године Радни тим који је, уз подршку Сталне конференције градова и општина, израдио  Нацрт Локалног антикорупцијског плана (ЛАП). Нацрт је доступан на интернет страници општине Пожега (Банер ЛАФ). 

Током јавне расправе, која ће трајати до 14.априла 2021. године, грађани, удружења, стручне асоцијације, синдикати, медији, политичке странке и сви други заинтересовани могу да поднесу предлоге за измене и допуне Нацрта ЛАП-а. Радни тим ће, уз стручну помоћ представника Сталне конференције градова и општина, размотрити све пристигле предлоге. Предлози за које Радни тим процени да ће унапредити ЛАП биће унети у нову верзију Нацрта, док ће за оне који не буду прихваћени, бити објављено образложење за њихово одбијање. Сви предлози и образложења биће објављени на интернет страници општине Пожега (изузев уколико подносиоци изричито на затраже да се не објављују), уз текст Нацрта ЛАП-а. 

Предлози за измене и допуне текста Нацрта ЛАП-а могу се доставити на електронску адресу opstina@pozega.org.rs или поштом на адресу Општина Пожега, Трг слободе бр. 9, 31210 Пожега, са назнаком “Предлози за измене и допуне Нацрта ЛАП-а”, а могу се оставити и на писарници Општинске управе до  14 .априла 2021. године. 

ЛАП је документ који усваја свака јединица локалне самоуправе у Србији, у ком се препознају ризици од корупције у раду локалних јавних институција и предвиђају активности на смањењу тих ризика. ЛАП превентивно делује на настанак корупције, кроз повећање транспарентности у раду локалних институција, јачање контроле над радом јавних служби, увођење критеријума за доношење одлука, као и кроз активније укључивање јавности у доношење одлука. Квалитетан ЛАП и његова ефикасна примена треба да допринесу уштеди и рационалном коришћењу јавних ресурса и бољем остваривању интереса и потреба локалне заједнице. 

ЛАП обухвата велики број области које су важне за добро функционисање јединице локалне самоуправе и локалне заједнице у целини, као што су: усвајање локалних прописа који ће омогућити остваривање јавног а не појединачних интереса, сукоб интереса јавних функционера и службеника, разоткривање случајева корупције, управљање јавном својином Општине, јавне набавке, додела средстава различитим циљним групама из локалног буџета, и тако даље. Због значаја ових и других области, веома је важно да јавност има могућност да реагује на Нацрт ЛАП-а и да достави своје сугестије и коментаре на његову садржину пре него што он буде усвојен у Скупштини општине. 

У складу са препорукама Агенције за спречавање корупције, Нацрт је израђен у партиципативном поступку и у складу са Моделом који је Агенција израдила 2017. године, а потом допунила у децембру 2018. године. Радни тим за израду ЛАП-а чинило је седам представника органа општине Пожега, других органа јавне власт и јавних служби, три представника удружења грађана и један представник медија.            


Нацрт Локалног антикорупцијског плана - Преузми