Насловна | Архива | Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016.годину
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016.годину
28.06.2016. 08:52

Општина Пожега, на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016.годину, субвенционисаће набавку мрежа за засењивање, противградну заштиту као и набавку система за заливање засада воћа-систем „кап по кап“.

Општина Пожега, регресираће премију полисе осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2016.години на територији општине Пожега.

За све додатне информације, у погледу услова за остваривање права на субвенције као и за потребну документацију, можете се обратити лично у канцеларију број 39 општинске управе Пожега или на телефон 3816-401 локал 124, сваког радног дана од 07:30 – 15:30 часова.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА