Вести

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ПРИРОДНИ ГАС

 

На  Назив наручиоца: Општинска управа Пожега

Ад  Адреса наручиоца: Трг Слободе бр. 9

Ин  Интернет страница наручиоца: www.pozega.org.rs.

Вр   Врста наручиоца: Државни орган

Вр   Врста поступка јавне набавке: јавна набавка 

       мале вредности

         За добра: ПРИРОДНИ ГАС

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Донације правних и физичких лица општини Пожега намењене за отклањање последица од поплава

Стање динарског рачуна 840-744151843-84 за уплату хуманитарне помоћи за отклањање последицаод поплава на  територији општине Пожега на дан – 30.јун у 8.00 часова износи:3.014.344,40динара.

Захваљујемо се свим лицима која су до сада донирала средства за отклањање последица поплава на територији наше општине.

Донације правних и физичких лица - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Отворен девизни рачун за уплату средстава за отклањање последица од поплава

Народна банка Републике Србије отворила је Општини Пожега наменски девизни рачун за уплату средстава за отклањање последица од поплава под следећим бројем и именом

01-504101-100146056-000000-0000 – Општина Пожега – пријем донација за отклањање последица од поплаве

ИБАН код: RS35908504101014605637

Инструкцију за уплату средстава дајемо у прилогу.

Инструкцијe за плаћање у EUR - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Инструкцијe за плаћање у USD - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Инструкцијe за плаћање у CHF - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

 

Општина Пожега апелује на локалне самоуправе, привреднике, грађане и све људе који су у могућности да помогну

Поштовани,

Молимо правна и физичка лица која су у могућности да упуте помоћ за отклањање последица поплава на територији општине Пожега, да динарска средства уплате на рачун број.

840-744151843-84,

текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

модел 97

позив на број 49-081

сврха уплате: отклањање последица поплава

Налог за уплату за физичка лица - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Налог за пренос за правна лица - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Јавна набавка услуге ресторана

Конкурсна документација и позив за  подношење понуда за јавну набавку услуге ресторана - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТЕ

Програм обележавања дана Општине Пожега 2014

Програм обележавања дана Општине Пожега 2014 - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Решење о именовању директора Дирекције Пожега

Решење о именовању директора Дирекције Пожега - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Јавни конкурс за финансирање пројеката Месних Заједница 2014.

Јавни конкурс за финансирање пројеката Месних Заједница 2014. - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТЕ

Јавна набавка радови на реконструкцији зграде Дома војске у Пожеги

Јавна набавка радови на реконструкцији зграде Дома војске у Пожеги

 


 

Извршена је измена конкурсне документације:

- на страни 3. у ставу који се односи на Финансијски капацитет ( под а) промењена је 

висина оствареног прихода;

- на страни 7. у ставу који се односи на Референц листу;

- на страни 17. у обрасцу који се односи на ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ прецизиран је рок завршетка радова.


У конкурсној документацији на страни 6 измењен је рок за подношење понуда тако да се понуда сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.04.2014. године до 10 часова. На страни 5 конкурсне документације у делу 1 - финансијски капацитет измењен текст гласи: "Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха показатеље за оцену бонитета за 2010. 2011. и 2012. годину који не сме бити старији од једне године.

 


 

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТЕ

Јавна набавка горива за возила

Јавна набавка горива за возила - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТЕ

 skupstina logo

vlada srbije logo 

nsz

 skgo

msp logo

Регионална развојна агенција Златибор

NALED

Колико кошта пословање
у градовима Србије?

 

 

invest serbia

јул 2014
пусчпсн
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Информатор о раду

 

Warning: Creating default object from empty value in /home/sopozega/pozega.org.rs/modules/mod_ninja_rss_syndicator/helper.php on line 44
Vesti pozega.org.rs