Коначна листа за доделу помоћи за ИРЛ
02.12.2021. 09:53

Коначна листа за доделу помоћи за ИРЛ - Преузми

oпширније...
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ГЛАСАЧИМА ЗА РЕФЕРЕНДУМ
02.12.2021. 08:51

ОБАВЕШТЕЊЕ ГЛАСАЧИМА ЗА РЕФЕРЕНДУМ - Преузми

oпширније...
 
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за катастарску парцелу број 509/62 КО Пожега
02.11.2021. 14:35

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 509/62 КО ПОЖЕГА

(локација у Пожеги, улица Немањина бб)

Презентација Урбанистичког пројекта за кат.парцелу број 509/62 КО Пожега биће организована у периоду од 10.11.2021. године до 16.11.2021. године.

Инвеститор и подносилац захева за потврду предметног урбанистичког пројекта је SLOGA INVESTMENT d.o.o. Пожега, Немањина 10, а обрађивач урбанистичког пројекта je Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг „УРБАНПРОЈЕКТ“ А.Д. Чачак, Жупана Страцимира 35/3.

Непосредни увид у урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 45 зграде СО Пожега сваког радног дана у периоду трајања јавне презентације од 10,00 до 14,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог, као и на званичном сајту Општине Пожега.

Лица овлашћена од стране надлежног органа за давање обавештења о јавној презентацији су Мирјана Вајовић, д.п.п. и Ивана Кораћ, д.и.а..

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги, искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације (16.11.2021.године), са назнаком "ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ".

Пратећа документација:

Урбанистички пројекат (карте) - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Јавни позив за доделу ауто седишта
23.09.2021. 10:57

Јавни позив за доделу ауто седишта - Преузми

Захтев - пријавни формулар - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Столарски радови(хобловање и лакирање паркета)
21.07.2021. 07:33

Позив за подношење понуда - Столарски радови (хобловање и лакирање паркета) - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА
30.11.2021. 14:46

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА - Преузми

oпширније...
 
Донација Владе Републике Србије за даљи развој Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко
30.11.2021. 12:30

Одлуком Владе Републике Србије и надлежног Министарства заштите животне средине, у оквиру пројекта “Project Feasibility for Solid Waste”, Регионални центар за управљање отпадом ЈКП “Дубоко” Ужице је препознат као један од кандидата за реализацију помоћи за проширење тела депоније, искоришћење депонијског гаса, унапређење постројења за прераду отпадних вода, увођење механичко-биолошког третмана отпада и набавку возила и опреме.

Документе које су за Европску банку за обнову и развој и Француску агенцију за развој израдиле консултантскe кућe Envico доо Београд и Seureca, објављујемо на увид јавности:

1. План ангажовања заинтересованих страна:
– на српском
– на енглеском
2. Нетехнички резиме
– на српском
– на енглеском
3. Оквир за откуп земљишта и расељавање
– на српском
– на енглеском

oпширније...
 
Предлог листе корисника за доделу помоћи интерно расељених лица
26.11.2021. 14:52

Предлог листе корисника за доделу помоћи интерно расељених лица - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације
09.07.2021. 11:46

Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда -Набавка бесплатних уџбеника
25.06.2021. 12:29

Позив за подношење понуда -набавка бесплатних уџбеника  школска 2021-2022.год. -25.06.2021.- Преузми

Спецификација-уџбеници-Набавка бесплатних уџбеника за школску 2021-2022.годину-Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда - Услуге осигурања запослених - Добровољно здравствено осигурање
24.06.2021. 12:45

Позив за подношење понуда - Услуге осигурања запослених - Добровољно здравствено осигурање- Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке