Конститутивна седница СО Пожега
08.07.2020. 14:37

На основу члана 2. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За понедељак 17.08.2020. године, у 10.00 часова

  у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са

ДНЕВНИМ РЕДОМ

 1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА - УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ОДРЖАНИМ 21.06.2020. ГОДИНЕ
 2. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 3. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 4. ПОСТАВЉАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 5. ИЗБОР АДМИНИСТРАТИВНО - МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ 

Председник СО

Стево Јешић

Напомена уз дневни ред - Преузми

oпширније...
 
Рани јавни увид Елабората за израду Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги
07.07.2020. 11:50

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу чл. 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –др.закон и  9/2020) 

оглашава

Рани јавни увид Елабората за израду

Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги

 

Рани јавни увид у Елаборат за израду Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги трајаће од 08.јула до 22. јула 2020.год. ради упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Непосредни увид у графичке прилоге Елабората за израду Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги може се обавити у холу зграде СО Пожега – 2. спрат сваког радног дана од 700 до 1500 сати. Непосредни увид у изложени материјал, може се извршити у канцеларији бр.46 зграде СО Пожега сваког радног дана од 800 до 1400 сати, где ће бити пружене потребне информације и стручна помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, или електронском поштом на адресу : urbanizam45@gmail.com, закључно са даном завршетка јавног увида.

Након завршетка јавног увида наставља се израда предметног плана у складу са Законом, а све евидентиране примедбе, сугестије и предлози биће достављени обрађивачу плана ради разматрања могућности уградње истих у план.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Материјал за рани јавни увид - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 3 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја
06.07.2020. 11:04

На основу члана 10 Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 8 (у даљем тексту: Правилник), 01 број 020-156-1/20 од 01.07.2020. године, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Потпројекат 8 и са Уговором о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП) и општине Пожега (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 8 (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 06.07.2020. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 3 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

 

 1. Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 3 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја за лица која имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине (у даљем тексту: помоћ).

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 11.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије, док се пакет помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја (у даљем тексту: пакет помоћи) одобрава у максималном износу до 1.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће из става 3. овог дела Јавног позива.

Сеоска кућа за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине, већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Образац за пријављивање - Преузми

Изјава подносиоца пријаве - Преузми

Изјава власника сеоског домаћинства - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - - Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно расељених лица (пољопривредна механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) партије 3 и 7
08.07.2020. 13:34

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - - Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно расељених лица (пољопривредна механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) партије 3 и 7 - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора о јавној набавци - Набавка уџбеника
08.07.2020. 10:00

Одлука о додели уговора о јавној набавци - Набавка уџбеника - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Ванредна ситуација - НАРЕДБА 05.07.2020.
05.07.2020. 13:51

Председник општине Пожега на основу члана 38 и 39. Став 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, број 87/2018), члана 17. Став 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, број 27/2020), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације на  ванредној седници одржаној  05.07.2020.  доноси

Н   А   Р   Е   Д   Б   У

 1. Обавезно је ношење заштитних маски у затвореном простору (у трговинским и другим објектима, јавним и другим установама) и на зеленој пијаци.
 2. У угоститељским и сличним објектима не могу се организовати музичке, забавне и друге манифестације, прославе и породична окупљања.
 3. Ограничава се радно време угоститељских објеката, кладионица и осталих објеката који обављају приређивање игара на срећу, тако да радно време може почети најраније у 6 часова а завршити најкасније до 22.00 часова.
 4. Ограничава се број особа у трговинским и објектима у којима се пружају услуге, укључујући и угоститељске, на број којим се обезбеђује социјална дистанца од најмање 2 метра.
 5. Обавезно је поштовање мера из Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 66/2020-4) – делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, препорука Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ које се односе на предшколске установе, школе, факултете, студентске домове, понашање у парковима, дечјим и спортским игралиштима, излетиштима и током вежбања на отвореном, спорт, јавни превоз, угоститељске објекте, библиотеке, музеје, галерије, теретане и фитнес клубове, фризерске салоне, козметичке салоне, педикир и маникир, масажу и тетоважу, пружање услужних делатности у кући или стану и друго, као и препоруке других државних органа у вези са поступањем у току епидемије корона вируса.
 6. У јавном превозу (градски, међуградски и такси превоз) обавезно је ношење заштитних маски.
 7. Налаже се вршиоцима јавних услуга, органима локалне самоуправе, јавним предузећима и установама на територији општине Пожега да предузму мере за заштиту запослених и организују вршење услуга грађанима у складу са датим препорукама.
 8. Налаже се појачано прање и дезинфекција јавних простора.

 

       у  Пожеги  , 05. јула 2020. године

 

ОПШТИНА  ПОЖЕГА

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

01 број 020-44-37/2020 од 05.07.2020.године

 

ПРЕДСЕДНИК

Ђорђе Никитовић

 

Ванредна ситуација - Наредба - Преузми

oпширније...
 
ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 05.07.2020.
05.07.2020. 13:47

Председник општине Пожега на основу члана 39. Став 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 87/2018), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације на ванредној седници одржаној дана 05.07.2020.године у 12,00 часова, доноси

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

ПРОГЛАШАВЕ СЕ ванредна ситуација на територији општине Пожега због епидемиолошке ситуације настале убрзаним ширењем вируса Covid-19 почев од 06.07.2020. у 06,00 часова.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

                                                                                                            Ђорђе Никитовић

Одлука о проглашењу ванредне ситуације - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о снабдевању водом за пиће становништва општине Пожега
01.07.2020. 14:21

Апелујемо на кориснике да рационално користе воду, односно да водом за пиће не наводњавају пољопривредна добра и заливају зелене површине, расхлађују плочнике, пуне базене…Неопходно је нагласити да је систем за водоснабдевање општине Пожега пројектован за употребу у домаћинствима, а не за остале потребе.

У складу са напред наведеним, према онима који у време црвеног метео-аларма буду прекомерно трошили воду, комунална инспекција ће поступити у складу са одредбама Закона и подзаконских аката који регулишу предметну материју.

Општинском одлуком наводњавање пољопривредних поседа се сматра ненаменском потрошњом и као такво ће бити санкционисано.

Најоптерећенији систем за водоснабдевање је у делу Расне, Узића, Горјана, Висибабе, Радоваца и Шеварица.


Сектор Водовода и Канализације
ЈКП Наш Дом Пожега

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о додели уговора о јавној набавци - Радови на реконструкцији крака улице Николе Пашића (поред робне куће) „Идеа“
08.07.2020. 09:59

Одлука о додели уговора о јавној набавци - Радови на реконструкцији крака улице Николе Пашића (поред робне куће) „Идеа“ - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку Набавка пакета за потребе интерно расељених лица -Машина за шивење и вез
08.07.2020. 09:58

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку Набавка пакета за потребе интерно расељених лица -Машина за шивење и вез - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно расељених лица (пољопривредна механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) за партију 9 - Пакет бр. 9 (Цепач дрва, косилица, тример, тестера и др.)
06.07.2020. 12:28

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно расељених лица (пољопривредна механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) за партију 9 - Пакет бр. 9 (Цепач дрва, косилица, тример, тестера и др.) - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке