25. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
05.12.2019. 19:25

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега ("Сл. лист општине Пожега", бр. 1/19)

За среду 11.12.2019. године, у 10,00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м

ДВАДЕСЕТ ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:
 

1. ПРЕСТАНАК И ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
2. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ
4. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ПОЖЕГА
5. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И НАЧИНУ РАДА ТЕЛА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА - ДЕЛА УЛИЦЕ ВАСЕ ПОПОВИЋА НА КП. БР. 431/179 КО ПОЖЕГА
7. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА ДЕЛА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ПИЛАТОВИЋИ, НА КП БР. 885/2 КО ПИЛАТОВИЋИ
8. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
9. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Производња у Будимци поново од пролећа - видео прилог
04.12.2019. 08:34

Почетак  рада  у  погонима  недавно  продате  "БУДИМКЕ",  може се очекивати у марту или априлу  наредне  године.

Ово  је  између  осталог,  закључено на  састанку  председника  пожешке  општине  са  новим  власницима  "БУДИМКЕ".

oпширније...
 
Јавни позив за чланство у радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана општине Пожега
06.12.2019. 12:28

ЈАВНИ ПОЗИВ

Удружењима грађана, да предложе своје представнике за кандидате, односно појединцима да се кандидују за чланство у радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана општине Пожега.

ШТА ЈЕ ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН И ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА ЈАВНОСТИ У ЊЕГОВОЈ ИЗРАДИ?

Локални антикорупцијски план (ЛАП) је документ који усваја свака локална самоуправа, у ком се утврђују ризици од корупције у раду локалних јавних институција и предвиђају активности на отклањању тих ризика. ЛАП превентивно делује на настанак корупције, кроз повећање транспарентости у раду јавних институција, јачање контроле над радом јавних служби, увођење критеријума за доношење одлука, као и кроз активније укључивање јавностиу доношење одлука. Квалитетан ЛАП и његова ефикасна примена треба да допринесу уштеди и рационалном коришћењу јавних ресурса и бољем остваривању интереса и потреба локалне заједнице.

Општина Пожега је одлучила да отпочне рад на антикорупцијском плану и да формира тело надежно за његово праћење.

Радну групу ће, у складу са Моделом локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина Србије (СКГО), чинити представници локалне самоуправе који се баве областима које су наведене у Моделу. Радна група ће имати и чланове, представнике грађана, односно организација цивилног друштва.

Укључивање представника грађана, односно организација цивилног друштва је од велике важности за квалитет сваког ЛАП-а, јер они информацијама којима располажу, као корисници услуга градских институција и као представници јавности, имају корективну улогу перспективи из које јавни службеници посматрају одређене надлежности и услуге Града. Осим тога, укључивањем представника јавности у израду ЛАП-а, он постаје документ целе локалне заједнице, а не само локалне самоуправе. 

Чланови (представници удружења или појединци) који се бирају на основу овог јавног позива треба да испуне одређене услове.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Одлука о измени уговора за јавну набавку Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети. ЈН бр.1.3.2/2019
11.12.2019. 14:57

Одлука о измени уговора за јавну набавку Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети. ЈН бр.1.3.2/2019 - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку Радови на постављању саобраћајне сигнализације на општинском путу Пожега-Луново село у зони школе у Здравчићима. ЈН бр.1.3.27/2019
10.12.2019. 11:29

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Након више година планирања коначно асфалтирана Воденичка улица - видео прилог
04.12.2019. 08:27

Иако  је  календарски  увелико  јесен,  време  иде  градитељима  на  руку, па  се  у  Пожеги  ужурбано  ради  на  путној  инфраструктури.

То  је  резултирало асфалтирањем,  годинама  планиране -  Воденичке  улице.

oпширније...
 
У Јелен Долу завршен паркинг код сеоске цркве - видео прилог
04.12.2019. 08:16

Пре  зиме, а  уочи  славе  цркве  у  Јелен Долу,  завршен  је паркинг  за  посетиоце  овог  храма.

Посао  је  завршен  захваљујући  средствима  месне  заједнице  и  општине  Пожега.

oпширније...
 
​​​​​​​ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
29.11.2019. 13:54

Општина Пожега обавештава интерно расељена лица која су евидентирана као интерно расељена лица или поседују легитимацију интерно расељеног лица, смештена у колективном центру/неадекватном приватном смештају, а која не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, којом могу да реше своје стамбено питање, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и дoделу пакета помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 15.12.2019. године на огласним таблама општине Пожега и месних заједница општине Пожега и на интернет презентацији општине Пожега и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба интерно расељених лица која имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Пожега кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 1.200.000,00 РСД и доделу пакета помоћи (грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће) у максималном износу до 200.000,00 РСД, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом. Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом и земљиште на којој се иста налази мора бити уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Jавни позив ће трајати од 15.12.2019. године до дана 15.01.2020. године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 031/3816-401 локал 229 или код повереника за избеглице општине Пожега, адреса Трг слободе бр. 9, писарница, шалтер  број 3.

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о измени уговора за јавну набавку Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица. ЈН бр.1.3.5/2019
09.12.2019. 17:39

Одлука о измени уговора за јавну набавку Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица. ЈН бр.1.3.5/2019 - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени уговора за јавну набавку Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште. ЈН бр.1.3.1/2019
09.12.2019. 17:38

Одлука о измени уговора за јавну набавку Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште. ЈН бр.1.3.1/2019 - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку Зимско одржавање локалних путева на територији Општине Пожега. ЈН бр.1.3.3/2019
09.12.2019. 17:37

Одлука о додели уговора за јавну набавку Зимско одржавање локалних путева на територији Општине Пожега. ЈН бр.1.3.3/2019 - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке