Листа вредновања  и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализију удружења у 2020. години
21.05.2020. 11:49

Листа вредновања  и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализију удружења у 2020. години - Преузми

oпширније...
 
Jавнa презентацијa Урбанистичког пројекта за изградњу манастира Горобиље
12.05.2020. 14:10

Jавнa презентацијa Урбанистичког пројекта за изградњу манастира Горобиље - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ
07.02.2020. 13:16

На основу члана 38. Закона о удружењима  („Сл. гласник РС" број 51/09 и 99/11–др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 9. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Пожега“ бр. 14/18), у складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2020. годину  („Сл. лист општине Пожега“ бр. (16/19),  председник општине Пожега, дана  07.02. 2020. године расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ

 1.  Увод

 Јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) се расписује у циљу доделе средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Пожега у 2020. години.

 Овим  Конкурсом нису обухваћени програми и пројекти удружења за која су у буџету општине Пожега за 2020. годину већ планирана средства.

Под удружењем се подразумева добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења заједничког или општег циља или интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.

 1. Области од јавног интереса

Под програмом од јавног интереса, у смислу овог Конкурса, сматрају се програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицањa наталитета, образовања, науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите биљног и животињског света, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Програм нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

     У формалном смислу програм може бити означен и називом пројекат.

 1.  Износ опредељених средстава

На основу овог Конкурса расподелиће се средства у износу од 2.000.000,00 динара која су планирана  за ове намене у буџету општине Пожега за 2020. годину.

 1. Услови зa учешће

Право учешћа на  Конкурсу има удружење које испуњава следеће услове:

 • да је  регистровано најмање 6 месеци пре оглашавања конкурса;
 • да има седиште и програм реализује на територији општине Пожега, као и удружење која нема седиште на територији општине Пожега, али организује, подстиче или помаже активности од  јавног интереса које се реализују на територији општине Пожега, односно своје услуге пружа корисницима са подручја општине Пожега
 • да је директно одговорно за припрему и извођење програма;
 • да је поднело извештај о реализацији програма и оправдало средства додељена у претходној години ( уколико их је било );
 • да његово деловање није политичке природе;
 • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
 • да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Једно удружење може учествовати на конкурсу са једним предлогом програма.

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Извештај о реализацији програма - Преузми

 

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Набавка безбедносних ауто седишта за децу
22.05.2020. 18:47

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга израде измене и допуне Плана генералне регулације општине Пожега
22.05.2020. 08:47

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Ванредно стање: Закључак 14.04.2020.
15.04.2020. 16:56

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, број 27/2020) а на предлог Штаба за ванредне ситуације на телефонској седници од 14.04.2020.године, Командат штаба, доноси

З А К Љ У Ч А К

 • Одређује се „Апотека Пожега“ која се налази у склопу Дома здравља Пожега да дана 17.04.2020.године у времену од 04-07 часова буде на располагању нашим суграђанима старијим од 65 година за издавање лекова као и за друге апотекарске услуге.
 • Одређује се „Апотека Пожега“ која се налази у склопу Дома здравља Пожега да у дане Васкршњих празника, 18.04.(субота), 19.04.(недеља) и 20.04.2020.године (понедељак), буде приправна 24 часа ради издавања лекова лицима прегледаним на COVID 19 који буду враћени кући са терапијом.

Доставити:

 • Дом здравља Пожега
 • Апотека Пожега
 • архиви

КОМАНДАНТ ШТАБА,

Ђорђе Никитовић

oпширније...
 
Ванредно стање: Наредба 30.03.2020.
30.03.2020. 14:26

Председник општине Пожега на основу члана 38 и 39. Став 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, број 87/2018), члана 17. Став 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, број 27/2020), у складу са  одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.марта 2020. председника Републике Србије, председника народне скупштине Србије и председника владе Републике Србије, а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације на  ванредној седници одржаној  30.03.2020.  доноси

Н   А   Р   Е   Д   Б   У

Да фризерски и козметички салони, престају са радом од 31.03.2020. године.

 

ОПШТИНА  ПОЖЕГА

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

01 број 020-44-15/2020 од 30.03.2020.године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА,

Ђорђе Никитовић

oпширније...
 
Телефони за пружање информација грађанима где могу да се обрате за одређене здравствене услуге у оквиру  Дома здравља Пожега:
19.03.2020. 08:43

Телефони за пружање информација грађанима где могу да се обрате за одређене здравствене услуге у оквиру  Дома здравља Пожега:

Фиксни телефони: 031/3816-411 и 031/3816-418

Мобилни телефони:

Медицина рада: 063/732-30-64

Општа медицина: 064/33-90-569

Гинекологија: 062/286-599

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Набавка рачунарске опреме
21.05.2020. 13:23

Позив за подношење понуде - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Радови на реконструкцији крака улице Николе Пашића (поред робне куће) „Идеа“
19.05.2020. 14:33

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности : Услуга превоза, набавка и уградња каменог тампона на макадамским путевима на територији општине Пожега
19.05.2020. 11:46

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке