Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН - ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ИЗВОЂЕЊЕ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ПОСВЕЋЕНОГ МИЛОШУ ОБРЕНОВИЋУ

- НАРУЧИЛАЦ - OПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА, ТРГ

СЛОБОДЕ бр.9, 31210 Пожега, www.pozega.org.rs, државни орган.

- Oпис и захтев у вези пројекта, односно дизајна -ИЗРАДА

ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ИЗВОЂЕЊЕ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

ПОСВЕЋЕНОГ МИЛОШУ ОБРЕНОВИЋУ, БРОЈ НАБАВКЕ: 1.3.3

-Укупан број учесника је 3.

- Жири је за победника конкурса изабрао учесника под шифром

Дунав, Давора Дукића.

- Жири је донео одлуку о додели награда према следећем распореду :

Прва награда је додељена раду под шифом ДУНАВ

Аутор: Давор Дукић

Друга награда је додељена раду под шифром 97081

Аутори: Недин Хаџиахметовић и Маша Пауновић.

Решење о именовању директора ЈКП Наш Дом Пожега

Решење о именовању директора ЈКП Наш Дом Пожега - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ

На основу члана 50 Закона о планирању и изградњи изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС и 98/13-УС)Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава

ЈАВНИ   УВИД

НАЦРТА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ

Јавни увид нацрта Плана генералне регулације Пожеге трајаће од 04. септембра до 04.октобра 2014. године

Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Плана генералне регулације Пожеге може се обавитиу холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у текстуални део нацрта плана може се извршити у канцеларији 45 зграде СО Пожегасваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези нацрта предметног плана.

 Јавна презентација нацрта Плана генералне регулације биће одржана у Пожеги, 16.09.2014.године у Великој сали СО Пожега са почетком у 12 часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе на нацрт Плана генералне регулације Пожеге могу доставити искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка јавног увида, са назнаком «ПРИМЕДБА НА ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ».

Након завршетка јавног увида 15.10.2014.годинеу Малој сали зграде СО-е Пожега са почетком у 12часовабићеодржана јавна седница Комисије за планове СО Пожега, на којој могу присуствовати сва физичка и правна лица која су доставила у датом року своје примедбе на нацрт предметног урбанистичког плана.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ТРГ У ПОЖЕГИ │ УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ЕВРОПСКУ НАГРАДУ ЗА УРБАНИ ПРОСТОР Барселона 2014

Овогодишњи представник Србије на такмичењу у Барселони за Европску награду за Урбани јавни простор био је реализовани пројекат Централног градског трга у Пожеги.Пријаву за такмичење поднела је Општина Пожега заједно са ауторима на основу препоруке арх.Дарка Полића, члана експертског тима Европске награде за урбани јавни простор.

“Европска награда за урбани јавни простор, основана 2000. године, бијенално је такмичење које има за циљ да препозна и охрабри стварање, опоравак и унапређење јавног простора, полазећи од чињенице да је стање јавног простора јасан показатељ грађанског и колективног здравља градова. Програм организује Центар за савремену културу Барселоне (CCCB) у сарадњи са шест институција широм Европе

– Франкфурт: Немачки музеј архитектуре (DAM), Хелсинки: музеј Финске архитектуре (MFA), Љубљана:

Музеј архитектуре и дизајна (МАО), Лондон: Архитектонска фондација (АF), Париз: Град архитектуре и дизајна (Cite) и Беч: Центар архитектуре Беча (Az W).”

Учешће на конкурсу за европску награду за урбани простор Барселона 2014 - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Панои за изложбу Европска награда за урбани јавни простор 2014  -

ПАНО 1, ПАНО 2, ПАНО 3

Представљање награде БИНА 2014 - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ИЗВОЂЕЊЕ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ПОСВЕЋЕНОГ МИЛОШУ ОБРЕНОВИЋУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу: члана 38, став 3, члана 32, члана 55, став 1, тачке 2) и 4), Прилога 3Б и 3Д Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012), и Одлуке начелника Општинске управе Пожега о покретању поступка јавне набавке број: 404-1-25/2014 oд 01.08.2014.године

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

Ул. Трг Слободе бр. 9,Пожега

www.pozega.org.rs

 

упућујe

П О З И В

за учешће на Конкурсу за дизајн организованом као поступак који претходи доделиуговора о јавној набавци услуга:

ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ИЗВОЂЕЊЕ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ПОСВЕЋЕНОГ МИЛОШУ ОБРЕНОВИЋУ


 

 

Јавни позив - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Конкурсна документација - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

 

Јавни позив и конкурсна документација за јавну набавку Радови на реконструкцији - Надградња зграде Месне заједнице у Пожеги

ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

ПРЕДМЕР НАДГРАДЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ


 Измене и допуне конкурсне документације 01.08.2014.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

ПРЕДМЕР НАДГРАДЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ПРИРОДНИ ГАС

 

На  Назив наручиоца: Општинска управа Пожега

Ад  Адреса наручиоца: Трг Слободе бр. 9

Ин  Интернет страница наручиоца: www.pozega.org.rs.

Вр   Врста наручиоца: Државни орган

Вр   Врста поступка јавне набавке: јавна набавка 

       мале вредности

         За добра: ПРИРОДНИ ГАС

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Донације правних и физичких лица општини Пожега намењене за отклањање последица од поплава

Стање динарског рачуна 840-744151843-84 за уплату хуманитарне помоћи за отклањање последицаод поплава на  територији општине Пожега на дан – 30.јун у 8.00 часова износи:3.014.344,40динара.

Захваљујемо се свим лицима која су до сада донирала средства за отклањање последица поплава на територији наше општине.

Донације правних и физичких лица - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

 skupstina logo

vlada srbije logo 

nsz

 skgo

msp logo

Регионална развојна агенција Златибор

NALED

Колико кошта пословање
у градовима Србије?

 

 

invest serbia

 

saobracaj anketa

децембар 2014
пусчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Информатор о раду

 

Warning: Creating default object from empty value in /home/sopozega/pozega.org.rs/modules/mod_ninja_rss_syndicator/helper.php on line 44
Vesti pozega.org.rs