Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину "Volfrez" д.о.о.
07.12.2021. 12:44

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину "Volfrez" д.о.о. - Преузми

oпширније...
 
Одлука о покретању поступка јавне расправе - Нацрт Одлуке о буџету општине Пожега за 2022. годину
06.12.2021. 15:09

Одлука о покретању поступка јавне расправе - Нацрт Одлуке о буџету општине Пожега за 2022. годину - Преузми

Нацрт Одлуке о буџету за 2022. годину - Преузми

oпширније...
 
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за катастарску парцелу број 509/62 КО Пожега
02.11.2021. 14:35

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 509/62 КО ПОЖЕГА

(локација у Пожеги, улица Немањина бб)

Презентација Урбанистичког пројекта за кат.парцелу број 509/62 КО Пожега биће организована у периоду од 10.11.2021. године до 16.11.2021. године.

Инвеститор и подносилац захева за потврду предметног урбанистичког пројекта је SLOGA INVESTMENT d.o.o. Пожега, Немањина 10, а обрађивач урбанистичког пројекта je Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг „УРБАНПРОЈЕКТ“ А.Д. Чачак, Жупана Страцимира 35/3.

Непосредни увид у урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 45 зграде СО Пожега сваког радног дана у периоду трајања јавне презентације од 10,00 до 14,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог, као и на званичном сајту Општине Пожега.

Лица овлашћена од стране надлежног органа за давање обавештења о јавној презентацији су Мирјана Вајовић, д.п.п. и Ивана Кораћ, д.и.а..

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги, искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације (16.11.2021.године), са назнаком "ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ".

Пратећа документација:

Урбанистички пројекат (карте) - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Јавни позив за доделу ауто седишта
23.09.2021. 10:57

Јавни позив за доделу ауто седишта - Преузми

Захтев - пријавни формулар - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Столарски радови(хобловање и лакирање паркета)
21.07.2021. 07:33

Позив за подношење понуда - Столарски радови (хобловање и лакирање паркета) - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Коначна листа за доделу помоћи за ИРЛ
02.12.2021. 09:53

Коначна листа за доделу помоћи за ИРЛ - Преузми

oпширније...
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ГЛАСАЧИМА ЗА РЕФЕРЕНДУМ
02.12.2021. 08:51

ОБАВЕШТЕЊЕ ГЛАСАЧИМА ЗА РЕФЕРЕНДУМ - Преузми

oпширније...
 
О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА
30.11.2021. 14:46

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације
09.07.2021. 11:46

Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда -Набавка бесплатних уџбеника
25.06.2021. 12:29

Позив за подношење понуда -набавка бесплатних уџбеника  школска 2021-2022.год. -25.06.2021.- Преузми

Спецификација-уџбеници-Набавка бесплатних уџбеника за школску 2021-2022.годину-Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда - Услуге осигурања запослених - Добровољно здравствено осигурање
24.06.2021. 12:45

Позив за подношење понуда - Услуге осигурања запослених - Добровољно здравствено осигурање- Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке