Вести

Јавни позив за подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге

ОДЛУКА 

О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА

Члан 1

Овом одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности које се налазе на територији општине Пожега.

Члан 2

Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима је пореска обавеза за непокретности које се налазе на територији општине Пожега, настала до 31. децембра 2014. године, дужни су да од 01. јануара 2015. године до 31. марта 2015. године поднесу пореске пријаве за ту имовину, што укључује и имовину за коју пореска пријава није поднета и имовину за коју је поднета пореска пријава до 31. децембра 2014. године.

Пореска пријава из става 1 овог члана подноси се на обрасцу ППИ-2.

Члан 3

          Лице из члана 2 став 1 ове одлуке које не поднесе пореску пријаву у складу са чланом 2 ст. 1 и 2 ове одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном од 15.000,00 до 150.000,00 динара, у складу са чланом 180 Закона о пореском поступку и пореској администрација.

Члан 4

Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Пожега и на интернет страни општине Пожега.

Члан 5

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Пожега, а примењује се од 01. јануара 2015. године.

01 Број: 011-38/14

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,

Драги Ерић

 skupstina logo

vlada srbije logo 

nsz

 skgo

msp logo

Регионална развојна агенција Златибор

NALED

Колико кошта пословање
у градовима Србије?

 

 

invest serbia

 

saobracaj anketa

фебруар 2015
пусчпсн
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728

Информатор о раду