ЈАВНИ ПОЗИВ свим заинтересованима да се укључе у процес израде Локалног антикорупцијског плана општине Пожега
09.02.2020. 09:29

Општина Пожега упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

свим заинтересованима да се укључе у процес израде Локалног антикорупцијског плана општине Пожега,кроз учешће на седници Радног тима која ће бити одржана у уторак, 11. фебруара 2020. године.

Позив се односи на појединце, представнике удружења грађана, професионалних, струковних и других организација, као и представнике других јавних институција који имају сугестије у вези са следећим областима из Модела Локалног антикорупцијског плана: област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије; област 6: Управљање јавном својином општине Пожега; област 7: Управљање донацијама које прима општина Пожега и област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга општине Пожега.

Седница се одржава у малој сали општине Пожега са почетком у 10х.

Општина Пожега, уз подршку Сталне конференције градова и општина, наставља процес израде Локалног антикорупцијског плана и формирања тела за његово праћење.Радни тим за израду Локалног антикорупцијског плана чине седам представника органа општине Пожега, других органа јавне власт и јавних служби, три представника удружења грађана и један представник медија.

Ово подразумева да ће Радно тело на својим седницама разматрати области из Модела Локалног антикорупцијског плана, који је припремила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области, добиће прилику да се укључе у рад и изнесу своје предлоге. На овај начин заинтересована јавност може значајно да утиче на квалитет овог документа и утиче на превенцију корупције у локалној заједници.

За додатне информације можете се обратити општини Пожега на е-маил адресу : zamenik.predsednika@pozega.org.rs

Модел Локалног антикорупцијског плана можете преузети са интернет странице Агенције за борбу против корупције: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2017/04/Model-LAP-04042017.pdf?pismo=lat

oпширније...
 
27. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
30.01.2020. 15:41

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

 За среду 05.02.2020. године, у 10.00 часова

у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а  м

ДВАДЕСЕТ СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 1. Усвајање записника са двадесет шесте седнице Скупштине општине Пожега
 2. Разрешење председнице Скупштине општине Пожега
 3. Избор председника Скупштине општине Пожега
 4. Материјал са административно-мандатне комисије (материјал на седници)
 5. Одборничка питања

ПРЕДСЕДНИК,

Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ
07.02.2020. 13:16

На основу члана 38. Закона о удружењима  („Сл. гласник РС" број 51/09 и 99/11–др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 9. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Пожега“ бр. 14/18), у складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2020. годину  („Сл. лист општине Пожега“ бр. (16/19),  председник општине Пожега, дана  07.02. 2020. године расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ

 1.  Увод

 Јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) се расписује у циљу доделе средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Пожега у 2020. години.

 Овим  Конкурсом нису обухваћени програми и пројекти удружења за која су у буџету општине Пожега за 2020. годину већ планирана средства.

Под удружењем се подразумева добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења заједничког или општег циља или интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.

 1. Области од јавног интереса

Под програмом од јавног интереса, у смислу овог Конкурса, сматрају се програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицањa наталитета, образовања, науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите биљног и животињског света, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Програм нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

     У формалном смислу програм може бити означен и називом пројекат.

 1.  Износ опредељених средстава

На основу овог Конкурса расподелиће се средства у износу од 2.000.000,00 динара која су планирана  за ове намене у буџету општине Пожега за 2020. годину.

 1. Услови зa учешће

Право учешћа на  Конкурсу има удружење које испуњава следеће услове:

 • да је  регистровано најмање 6 месеци пре оглашавања конкурса;
 • да има седиште и програм реализује на територији општине Пожега, као и удружење која нема седиште на територији општине Пожега, али организује, подстиче или помаже активности од  јавног интереса које се реализују на територији општине Пожега, односно своје услуге пружа корисницима са подручја општине Пожега
 • да је директно одговорно за припрему и извођење програма;
 • да је поднело извештај о реализацији програма и оправдало средства додељена у претходној години ( уколико их је било );
 • да његово деловање није политичке природе;
 • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
 • да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Једно удружење може учествовати на конкурсу са једним предлогом програма.

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Извештај о реализацији програма - Преузми

 

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Услуге израде пројеката
14.02.2020. 14:00

Обавештење о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Услуге израде пројеката - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Крпљење ударних рупа. ЈН бр.1.3.6/2020
14.02.2020. 13:58

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

ЈАВНИ ПОЗИВ свим заинтересованима да се укључе у процес израде Локалног антикорупцијског плана општине Пожега
30.01.2020. 12:01

Општина Пожега упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

свим заинтересованима да се укључе у процес израде Локалног антикорупцијског плана општине Пожега, кроз учешће на седници Радног тима која ће бити одржана у четвртак, 6. фебруара 2020. године.

Позив се односи на појединце, представнике удружења грађана, професионалних, струковних и других организација, као и представнике других јавних институција који имају сугестије у вези са следећим областима из Модела Локалног антикорупцијског плана: област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије; област 6: Управљање јавном својином општине Пожега; област 7: Управљање донацијама које прима општина Пожега и област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга општине Пожега.

Седница се одржаваја у малој сали општине Пожега са почетком у 10х.

Општина Пожега, уз подршку Сталне конференције градова и општина, наставља процес израде Локалног антикорупцијског плана и формирања тела за његово праћење.Радни тим за израду Локалног антикорупцијског плана чине седам представника органа општине Пожега, других органа јавне власт и јавних служби, три представника удружења грађана и један представник медија.

Ово подразумева да ће Радно тело на својим седницама разматрати области из Модела Локалног антикорупцијског плана, који је припремила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области, добиће прилику да се укључе у рад и изнесу своје предлоге. На овај начин заинтересована јавност може значајно да утиче на квалитет овог документа и утиче на превенцију корупције у локалној заједници.

За додатне информације можете се обратити општини Пожега на е-маил адресу : zamenik.predsednika@pozega.org.rs

Модел Локалног антикорупцијског плана можете преузети са интернет странице Агенције за борбу против корупције: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2017/04/Model-LAP-04042017.pdf?pismo=lat

oпширније...
 
Општина Пожега добитник признања "ЗЛАТНА КОЛЕВКА" - видео прилог
29.01.2020. 13:09

Своје  највеће  признање - ЗЛАТНУ  КОЛЕВКУ,  Покрет  за  децу  ТРИ ПЛУС  је  доделио  општини  Пожега.

Ово  признање,  пожешка  општина  је  залужила  реализацијом  бројних  активности  које  су  усмерене  на  побољшање  положаја  и  квалитета  живота  породица  са  троје  и  више  деце.

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ свим заинтересованима да се укључе у процес израде Локалног антикорупцијског плана општине Пожега,кроз учешће на седницама Радног тима које ће бити одржане у уторак и среду, 28. и 29. јануара 2020. године.
22.01.2020. 10:34

Позив се односи на појединце, представнике удружења грађана, професионалних, струковних и других организација, као и представнике других јавних институција који имају сугестије у вези са следећим областима из Модела Локалног антикорупцијског плана: област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС); област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу; област 3: Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС и  област 4:Однос између ЈЛС и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и контролише.

О областима 1 и 2 расправљаће се на седници Радног тима у уторак, 28. јануара, од 11ч, а о областима 3 и 4 у среду, 29. јануара, од 10ч. Седнице се одржавају у малој сали  општине Пожега.

Општина Пожега, уз подршку Сталне конференције градова и општина, започиње процес израде Локалног антикорупцијског плана и формирања тела за његово праћење.Радни тим за израду Локалног антикорупцијског плана чине седам представника органа општине Пожега, других органа јавне власт и јавних служби, три представника удружења грађана и један представник медија

Ово подразумева да ће Радно тело на својим седницама разматрати области из Модела Локалног антикорупцијског плана, који је припремила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области, добиће прилику да се укључе у рад и изнесу своје предлоге. На овај начин заинтересована јавност може значајно да утиче на квалитет овог документа и утиче на превенцију корупције у локалној заједници.

За додатне информације можете се обратити општини Пожега емаил адресу ler@pozega.org.rs и zamenik.predsednika@pozega.org.rs

Модел Локалног антикорупцијског плана можете преузети са интернет странице Агенције за борбу противкорупције: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2017/04/Model-LAP-04042017.pdf?pismo=lat

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о додели уговора о јавној набавци радова:Поправка заштитних и мостовских ограда на локалним путевима, регулисање отицања површинских вода на локалним путевима и улицама – израда линијских решетки, израда бетонских пропуста и канала
13.02.2020. 17:28

Одлука о додели уговора о јавној набавци радова:Поправка заштитних и мостовских ограда на локалним путевима, регулисање отицања површинских вода на локалним путевима и улицама – израда линијских решетки, израда бетонских пропуста и канала - Преузми

oпширније...
 
Питања и одговори везани за јавну набавку Услуга израде плана детаљне регулације „Ромско насеље Лисиште“ у Пожеги. ЈН бр.1.2.13/2020
13.02.2020. 10:43

Питање 1 - Преузми

Питање 2 - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга израде плана детаљне регулације “Ромско насеље Лисиште” у Пожеги. ЈН бр.1.2.13/2020
12.02.2020. 12:55

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке