КОНКУРС ЗА НАБАВКУ САДНИЦА ШЉИВА, ЈАБУКА, ТРЕШАЊА, КРУШАКА И КАЈСИЈА ЗА ЈЕСЕЊУ САДЊУ 2016. ГОДИНЕ
22.09.2016. 08:29

Текст конкурса - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Захтев за саднице - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 
Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
21.09.2016. 08:24

Текст огласа - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.1.6/2016 - Противградне ракете
12.09.2016. 13:00

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Конкурсна документација - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.1.5/2016 - Рачунарска опрема.
14.07.2016. 22:28

Одговор на питање 1. - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Одговор на питање 2. - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 

Актуелности

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
25.08.2016. 11:21

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пожега расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство), да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Пожега за 2017. годину, до 31. октобра 2016. године.

 

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТА:

Текст јавног позива - Преузми документ

Образац 1 - Преузми документ

Образац 2 - Преузми документ

Захтев по основу сточарства - Преузми документ

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
25.08.2016. 11:15

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пожега за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТА:

Јавни позив - Преузми документ

Захтев за остваривање права коришћења пољ. земљишта у државној својини - Преузми документ

 

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016. години
03.08.2016. 07:52

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), члана 30 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Акционог плана запошљавања општине Пожега за 2016.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2016.години(број:2240-101-6/2016 од 18.05.2016.године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ПОЖЕГА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-испостава Пожега (у даљем тексту: Национална служба).

Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује су:

  • млади до 30 година
  • старији од 50 година
  • незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе по основу вишка
  • припадници ромске националности
  • особе са инвалидитетом и
  • радно способни корисници новчане социјалне помоћи.

 

Важна документа:

Јавни позив - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Захтев са бизнис планом за 2016. годину - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Делатности које се не субвенционишу - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.1.5/2016 - Рачунарска опрема
12.07.2016. 02:17

Позив за подношење понуде - рачунари - Преузми документ

Конкурсна документација - рачунари - Преузми документ

oпширније...
 
ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.4/2016 - Радови на санацији клизишта у месту Каленићи - засеок Филиповићи - Одлука о додели уговора.
04.07.2016. 03:22

Одлука о додели Уговора, стр. 1 - Преузми документ

Одлука о додели Уговора, стр. 2 - Преузми документ

oпширније...
 
ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.5/2016 - Радови на санацији клизишта у насељу Пријановићи - Одлука о додели уговора.
04.07.2016. 03:18

Одлука о додели Уговора, стр. 1 - Преузми документ

Одлука о додели Уговора, стр. 2 - Преузми документ

oпширније...
 
све вести све јавне набавке