Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
30.09.2020. 18:20

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта - Преузми

oпширније...
 
Саопштење за кориснике на Систему за Водоснабдевање Општине Пожега
25.09.2020. 14:54

У понедељак 28.09.2020., уторак 29.09.2020. и четвртак 01.10.2020. године од 08:00 до 17:00 часова постоји могућност прекида у водоснабдевању појединих потрошача у Прилипцу И Лопашу, због радова на електро мрежи (усмено јављено из ЕПС-а Гуча)

Апелујемо на потрошаче да у том периоду рационално користе воду.
Захваљујемо се сарадњи.ЈКП Наш дом Пожега  

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву набавком грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
13.07.2020. 08:46

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених
лица док су у расељеништву набавком грађевинског материјала за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта

I Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела 5 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији Општине.
Помоћ намењена интерно расељеним лицима кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена интерно расељеним лицима док су расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, која имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: корисник).
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 550.000,00 (словима: петстотинапедесетхиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (словима: стоосамдесетчетирихиљадединара), по породичном домаћинству корисника.
Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији Општине и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 

Пратећа документација

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Образац за пријављивање - Преузми

Изјава подносиоца пријаве - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Oбавештење о закљученом уговору-Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Дома здравља у Пожеги
25.09.2020. 14:54

Oбавештење о закљученом уговору-Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Дома здравља у Пожеги - Преузми

oпширније...
 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА
07.09.2020. 18:09

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

3. Седница СО Пожега, дневни ред и материјал
18.09.2020. 08:53

На основу члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),
За среду 23.09.2020. године, у 10.00 часова
у сали Културног центра Пожега

с а з и в а м

ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА ( материјал на седници)
2. ЗАПИСНИЦИ СА КОНСТИТУТИВНЕ И ДРУГЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. – 30.06.2020. ГОДИНЕ
5. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
6. ОДЛУКА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
8. ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СТИЦАЊА ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ САМОСТАЛНО ОБАВЉА УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
9. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
10. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
11. ПРЕДЛОГ СТАТУТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
12. СПОРАЗУМ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ
13. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ВОДЕ II ДРУГОГ РЕДА У 2020. ГОДИНИ
14. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
15. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ
16. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ
17. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НОВЕ ЦЕНЕ ЗА ПРИЈЕМ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОСТАЛИХ ВРСТА ОТПАДА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
18. ОДЛУКА О ПОКРИЋУ ГУБИТАКА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ
19. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ
20. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ
21. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ
22. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ РЕДОВНИХ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О ПОКРИЋУ ГУБИТАКА ЗА 2019. ГОДИНУ
23. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
24. СУБВЕНЦИОНАРНЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД 01.09. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ
25. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2020. ГОДИНЕ ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
26. НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РАДУ УСТАНОВЕ ДОМСКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА ЗА 2019. ГОДИНУ
27. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
28. ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
29. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
31. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ И
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ
32. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПОЖЕГА
33. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ПРОГРАМСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
34. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
35. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
36. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
37. ПРОГРАМ РАДА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЖЕГИ за 2020/2021 год
38. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА И ПЛАН РАДА „СРБИЈАШУМЕ“ БЕОГРАД: - ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ ЗА ПЕРИОД 2011.-2021. ГОДИНА ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА – БЕЛЕ ВОДЕ“ И ПЛАН УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ У ПЕРИОДУ 2021.-2030. ГОДИНЕ ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА – БЕЛЕ ВОДЕ“
- ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ ЗА ПЕРИОД 2011.-2021. ГОДИНА ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЉУТИЦЕ“ И ПЛАН УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ У ПЕРИОДУ 2021.-2030. ГОДИНЕ ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЉУТИЦЕ“
- ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ ЗА ПЕРИОД 2011.-2021.
ГОДИНА ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА– ПОЧЕЧА“ И ПЛАН УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ У
ПЕРИОДУ 2021.-2030. ГОДИНЕ ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА– ПОЧЕЧА“
39. ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ИЗВЕШТАЈЕМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ПОЖЕГА“ У ЛИКВИДАЦИЈИ, ЗА 2019. ГОДИНУ
40. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ И ЗАВРШНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ „“КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА“ У ЛИКВИДАЦИЈИ СА:
- ОДЛУКОМ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ И ОДЛУКОМ О РАСПОДЕЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА
- ГОДИШЊИМ ЛИКВИДАЦИОНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ
41. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
42. 0ДБОРНИЧКА ПИТАЊА


НАПОМЕНА:
- СТАВ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПО ТАЧКАМА 10, 12, 13, 39 И 40. БИЋЕ ВАМ ДОСТАВЉЕН НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дејан Мркић

Преузмите комплетан материјал за седницу (.zip формат)

oпширније...
 
Рани јавни увид измене и допуне плана генералне регулације Пожеге
21.08.2020. 11:55

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ

 

Рани јавни увид измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге трајаће од 24.августа до 09.септембра 2020. године.

Непосредни увид у графичке прилоге документације припремљене за рани јавни увид може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у осталу документацију може се извршити у канцеларији 43 зграде СО Пожега сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, где се  могу добити и сва детаљнија обавештења у вези поступка израде предметног плана, општих циљева и сврхе измене и допуне плана, могућих решења за развој просторне целине, као и ефеката планирања.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије у току раног јавног увида могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка раног јавног увида, са назнаком

«примедба/сугестија са раног јавног увида».

Након завршетка раног јавног увида наставља се процедура измене и допуне предметног плана. Све евидентиране примедбе и сугестије након разматрања од стране комисије за планове биће достављене обрађивачу плана ради разматрања могућности уградње у план.

Пратећа документација:

ИИД ПГР Пожега РЈУ, наслов и садржај - Преузми

ИИД ПГР Пожега РЈУ, текст - Преузми

Карта планиране намене површина - Преузми

oпширније...
 
Обавештење: Комисија за вантелесну оплодњу
18.08.2020. 10:41

Објављивањем Упутства за спровођење лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења 16/1 број: 450-5146/20 од 26.06.2020. године Републичког фонда за здравствено осигурање измењени су услови за укључивање у лечење неплодности поступцима БМПО па Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу општине Пожега издаје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБУСТАВЉА СЕ Јавни позив за доделу новачних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2020. години 02 број 115-1-1/20 од 13.01.2020. године до усвајања нове Одлуке о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу.

 

КОМИСИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
НА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
02 број: 115-1-7-20 од 18.08.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

др. Вера Матовић

Обавештење - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда у поступку набавке: Услуга израде Акта о процени ризика на радним местима, правилника о безбедности и здрављу на раду и програма оспособљавања за безбедан и здрав рад
12.08.2020. 14:49

Позив за подношење понуда у поступку набавке: Услуга израде Акта о процени ризика на радним местима, правилника о безбедности и здрављу на раду и програма оспособљавања за безбедан и здрав рад - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију, доградњу и изградњу дела научног комплекса у Пожеги за школе: Гимназију „Свети Сава“ и Техничку школу
31.07.2020. 16:46

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију, доградњу и изградњу дела научног комплекса у Пожеги за школе: Гимназију „Свети Сава“ и Техничку школу. - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци-Набавка уџбеника
30.07.2020. 14:01

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци-Набавка уџбеника - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке