Јавни позив - Суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2017. години
10.02.2017. 11:26

На основу чланa члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14, 101/16), чланa 17, 18 и 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15, 12/16), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/2016, 8/2017), члана 54. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) и Одлуке о буџету општине Пожега за 2017. годину ("Службени лист општине Пожега", број 11/16)  председник општине Пожега упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У 2017. ГОДИНИ

 

Јавни позив - Преузми
Образац 1 - Буџет пројекта - Преузми
Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања - Преузми
Образац 2 - Финансијски део извештаја - Преузми
Образац 2 - Наративни и финансијски извештај - Преузми

oпширније...
 
Одржано предавање за пољопривреднике
09.02.2017. 18:22

У  организацији   пољопривредне  службе  општинске  управе  Пожега  и  Пољопривредне  стручне  саветодавне  службе  УЖИЦЕ,  у  Великој  сали  СО  Пожега  је  одржано   стручно  предавање.

Иако  је  првобитно  било  предвиђено  да  главне  теме  буду  везане  за  избор  хибрида  кукуруза   за  пролећну  сетву,   предавања  стручњака  из  Института  за  ратарство  и   повртарство  из  Новог  Сада  су  толико  заинтересовала  пољопривреднике  да  је  било  знатно  више  речи   о  неким  другим  проблемима.

Наиме,   велики  проблем  на  сузбијању   кукурузне  златице   је  решив  и  зове  се  -  плодоред -  категорични  су  стручњаци  новосадског  инситута.

Међутим,   пољопривредници   тврде  да  не  могу  ниједну   годину  да  промене  сејану  културу.

Ипак,  стручњаци   и  за  то  имају  препоруке...

oпширније...
 
Јавна набавка мале вредности обликована по партијама јн. бр. 1.3.10/2017 - Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети
16.02.2017. 23:07

Текст позива - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

Конкурсна документација - предмер и предрачун радова - Преузми

Конкурсна документација - техничка спецификација ел. материјала - Преузми

Измена конкурсне документације - Преузми

oпширније...
 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ, ФОТО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ПС У ПОЖЕГИ, јн.бр. 1.1.9/2016
28.12.2016. 02:54

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ, ФОТО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ПС У ПОЖЕГИ, јн.бр. 1.1.9/2016 - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Интензивиран попис имовине у циљу озакоњења објеката
08.02.2017. 11:08

Активности  на  попису  непокретности, односно  објеката,  за  потребе  озакоњења,  у  Пожешкој  општини  је  значајно  интензивиран.

Стручне  екипе   Општинске  управе   ће,  због  тога,  наредних  дана,  на  терену  радити   свакодневно,  укључујући   и  суботе  и  недеље.

У  овом  важном  послу,  допринос  могу  дати  и  сами  власници  непокретности  на  тај  начин  што  ће  унапред  припремити   расположиву  документацију,   за  објекте  који  су  предмет  озакоњења.

oпширније...
 
Одржани избори у МЗ Прилипац, Лопаш и Пилатовићи
08.02.2017. 10:45

У  недељу   05.  фебруара   су   одржани  избори  за  Одборе  месне  заједнице  у  три  села  пожешке  општине.

Реч  је  о  Прилипцу,   Лопашу   и  Пилатовићима.

Истина  због  недостатка  кворума,   у  Прилипцу,  избори  нису  спроведени  већ  ће   избори   бити   поновљени,   док  су   грађани  Лопаша  и  Пилатовића  изабрали   своје  Одборе  који  броје  по  11  чланова.

У  року  од  15  дана,  чланови  ових  Одбора  ће  изабрати  председника,  заменика  председника  и  секретара  Одбора  а  избори   у  пожешким  селима  ће  бити  настављени  већ  наредне  недеље,   за  када  су  заказани  избори  у  Речицама,  Сврачкову  и  Рогама.

oпширније...
 
Редовни избори у МЗ
03.02.2017. 11:34

На  територији  пожешке  општине,  у  наредних  неколико  месеци,  биће  спроведени  редовни  избори  за  Одборе  месних заједница.

Тим  поводом  је  у  општини  одржан  припремни  састанак  како  би  председници  Одбора  месних  заједница  били  упознати  са   законским   изменама   у  овој  области,  односно  са  процедуром   спровођења   ових   избора.

Први  избори  ће  бити  спроведени  у  недељу  5.  фебруара  у  Прилипцу,  Лопашу  и  Пилатовићима  док  би  последњи  требало  да  буду  одржани  у  недељу  30.  априла.

oпширније...
 

Јавне набавке

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ, ФОТО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ПС У ПОЖЕГИ, јн.бр. 1.1.9/2016
21.12.2016. 01:42

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ, ФОТО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ПС У ПОЖЕГИ, јн.бр. 1.1.9/2016 - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ, ФОТО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ПС У ПОЖЕГИ јн.бр. 1.1.9/2016.
18.12.2016. 22:45

Позив - Преузми документ

Конкурс - Преузми документ

oпширније...
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.1.6/2016 - Противградне ракете
12.09.2016. 13:00

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

Конкурсна документација - ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

oпширније...
 
све вести све јавне набавке