26. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
23.12.2019. 09:53

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

 За четвртак 26.12.2019. године, у 10.00 часова

у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а  м

ДВАДЕСЕТ ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 2. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
 3. OДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 5. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
 6. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
 7. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
 8. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
 9. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 10. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.06.2019. ГОДИНЕ
 11. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
 12. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 13. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ
 14. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
 15. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЖЕГА
 16. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
 17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА 2018/2019 ГОДИНУ
 18. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ
 19. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ – СРБИЈАШУМЕ БЕОГРАД
 20. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА – У ликвидацији
 21. ПРАВИЛНИК О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И ДЕТЕТОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
 22. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
 23. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА
 24. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 25. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА ЗА 2020 ГОДИНУ
 26. ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
 27. ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 28. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 29. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
 31. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
 32. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
 33. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

ПРЕДСЕДНИК СО,

Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
И у селима Пожешке општине, улице и путеви добијају називе
12.12.2019. 12:08

Највеће и најзначајније улице односно путеви, чак и на сеоском подручју пожешке  општине ће ускоро добити своје називе.

То је резултат рада општинске комисије, формиране са тим циљем а која је ових  дана тај посао привела крају. 

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2020. години
13.01.2020. 13:43

На основу Одлуке о буџету општине Пожега за 2020. годину (,,Сл. лист општине Пожега“ бр.16/19) и Одлуке о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (,,Сл. лист општине Пожега“ бр.2/17, 14/18), Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу општине Пожега, дана 13.01.2020. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу новчаних средстава

за финансирање вантелесне оплодње у 2020. години

I

Предмет Јавног позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Пожега за 2020.годину, у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање вантелесне оплодње.

Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара по пару и исплаћује се једнократно, у износу према профактури здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње.

У истој календарској години финансијска помоћ се може доделити једанпут.

II

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:

 • да пар има држављанство Републике Србије;
 • да пар има пребивалиште на територији општине Пожега најмање годину дана пре дана подношења захтева;
 • да пар испуњава критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења, акојеженамлађаод 42 године;
 • да је пар, уколико је жена млађа од 42 године, искористио право на три покушаја који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања.

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Услуга израде пројектне документације реконструкције и доградње истуреног одељења Техничке школе Пожега. ЈН бр.1.2.15/2019
13.01.2020. 13:45

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Услуга израде пројектне документације реконструкције и доградње истуреног одељења Техничке школе Пожега. ЈН бр.1.2.15/2019 - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о обустави поступка за јавну набавку Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега. ЈН бр.1.3.29/19
13.01.2020. 13:44

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега. ЈН бр.1.3.29/19 - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Почела изградња деонице ауто-пута од Прељине до Пожеге - видео прилог
12.12.2019. 12:04

Већ  су  почели  припремни  радови  на  изградњи  деонице  ауто-пута  од  Прељине  до  Пожеге,  а  "пуном  паром"  би  требало  да  се  гради  од  првих  пролећних  месеци.

Ово  је,  између  осталог,  речено  на  састанку  председника  општине  Ђорђа  Никитовића  и  његових  сарадника  са  представницима  Кинеске  компаније  којој  су  поверени  ови  радови. 

oпширније...
 
25. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
05.12.2019. 19:25

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега ("Сл. лист општине Пожега", бр. 1/19)

За среду 11.12.2019. године, у 10,00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м

ДВАДЕСЕТ ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:
 

1. ПРЕСТАНАК И ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
2. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ
4. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ПОЖЕГА
5. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И НАЧИНУ РАДА ТЕЛА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА - ДЕЛА УЛИЦЕ ВАСЕ ПОПОВИЋА НА КП. БР. 431/179 КО ПОЖЕГА
7. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА ДЕЛА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ПИЛАТОВИЋИ, НА КП БР. 885/2 КО ПИЛАТОВИЋИ
8. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
9. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Производња у Будимци поново од пролећа - видео прилог
04.12.2019. 08:34

Почетак  рада  у  погонима  недавно  продате  "БУДИМКЕ",  може се очекивати у марту или априлу  наредне  године.

Ово  је  између  осталог,  закључено на  састанку  председника  пожешке  општине  са  новим  власницима  "БУДИМКЕ".

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о обустави поступка за јавну набавку Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега. ЈН бр.1.3.29/19
10.01.2020. 15:43

Одлука о обустави поступка за јавну набавку Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега. ЈН бр.1.3.29/19 - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке Услуге бесплатног јавног превоза
03.01.2020. 08:12

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке Услуге бесплатног јавног превоза - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега. ЈН бр.1.3.29/2019
30.12.2019. 15:42

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке