Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама
15.10.2021. 12:27

Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама - Преузми

oпширније...
 
Информација за интерно расељена лица о могућности да остваре своје бирачко право на локалним изборима на Косову и Метохији 17. октобра 2021.године
11.10.2021. 12:51

Обавештавамо вас да ће се локални избори на Косову и Метохији одржати дана 17. октобра 2021. године.

Обавештавамо сва заинтересована интерно расељена лица са Косова и Метохије да своје бирачко право могу остварити уколико поседују важећу личну карту издату од стране привремених институција самоуправе у Приштини (лична карта издата на КиМ).

Лица ИСКЉУЧИВО морају гласати на бирачком месту у општини где имају пријављено пребивалиште. Наглашавамо да се мора гласати на бирачком месту где је лице уписано у Централном бирачком регистру.

За све заинтересоване биће организован аутобуски превоз до бирачких места на Косову и Метохији. Полазак на Косово и Метохију планиран је у раним јутарњим часовима у недељу 17. октобра 2021. године са главне аутобуске станице у свим местима, осим Београда где је планиран полазак испред Сава центра као и Ниша – полазак испред Супер Вера у Нишу.

Сви заинтересовани грађани могу се јавити на контакт телефон 0800/ 201-011 где ће добити све потребне информације.

oпширније...
 
Ј А В Н И     К О Н К У Р С за доделу средстава црквама и верским заједницама са седишитем на територији општине Пожега за 2021. годину
15.09.2021. 15:42

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за доделу средстава црквама и верским заједницама

са седишитем на територији општине Пожега за 2021. годину

  1. Предмет Јавног конкурса

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава цркавама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Пожега за 2021. годину.

  1. Намена и износ опредељених средстава

Средства намењена за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница одобравају се за:

  1. Изградњу, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

  2. Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

  3. Обнову икона, иконостаса и других црквених реликвија

  4. Обележавање традиционалних годишњица и организовање манифестација

везаних за рад и историју црквене – верске заједнице

  1. Организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву – верску заједницу

За финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница  опредељена су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

  1. Право на доделу средстава

Право на доделу средстава могу остварити подносиоци који испуњавају следеће услове:

1.Да подносилац пријаве има статус цркве или верске заједнице (доказ: потврда или уверење надлежног органа Српске православне цркве – Српске православне Епархије Жичке или друге верске заједнице на територији Републике Србије)

2.Да подносилац има седиште на територији општине Пожега

Носилац програма/пројекта може учествовати на Конкурсу само са једним предлогом програма/пројекта. Изабрани програм/пројекат који се финансира или суфинансира средствима из буџета општине Пожега мора се реализовати до краја текуће буџетске године.

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац 1 - Преузми

Образац 2 - Преузми

Образац 3 - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Јавни позив за доделу ауто седишта
23.09.2021. 10:57

Јавни позив за доделу ауто седишта - Преузми

Захтев - пријавни формулар - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Столарски радови(хобловање и лакирање паркета)
21.07.2021. 07:33

Позив за подношење понуда - Столарски радови (хобловање и лакирање паркета) - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Обаештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
06.10.2021. 10:19

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу чланова 10 и 29  Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гл.РС'', бр.135/04 и 36/09), издаје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Носилац пројекта Милојица Токовић из Прибоја,  Рача бб, ЈМБГ 0905977793427, за пројекат – „Самоуслужна аутоперионица моторних возила на кат. парцелама бр. 912/11 и 913/1 обе у КО Пожега, Општина Пожега са три места за истовремено прање у објекту са надстершницом“, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину.

Локација на којој се планира изградња самоуслужне перионице налази се на кат.парцелама бр. 912/11 и 913/1 обе у КО Пожега. Наведене кат. парцеле имаји директан приступ са улице Момчила Тешића, магистрални пут Пожега – Косјерић, у свему према Техничким условима бр.09-90/2021 од 22.03.2021. год. издатим од стране Одељње за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте ОУ Пожега.

Према Локацијским условима 03 бр.350-208/21 од 21.06.2021.год. издатим од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, предметна локација припада целуни Ц4, подцелина Ц4.1 – становање већих густина 150-250 ст/ха.

Снабдевање водом и прикључење на јавну канализацију према условима ЈКП „Наш Дом“ Пожега бр.1413/1 од 23.03.2021.год.

oпширније...
 
Решење за извођење примењених геолошких истраживања "Konstantin Resources" д.о.о. из Београда
06.10.2021. 08:51

Решење за извођење примењених геолошких истраживања "Konstantin Resources" д.о.о. из Београда, на подручју Душковци, на истражном простору 2468 - Преузми

Решење за извођење примењених геолошких истраживања "Konstantin Resources" д.о.о. из Београда, на подручју Душковци, на истражном простору 2453 - Преузми

oпширније...
 
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ О ПОЧЕТКУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
07.09.2021. 12:21

У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, не територији Општине Пожега ће се спроводити систематска дератизација. Дератизација представља важне мере за заштиту становништва од заразних болести. Ове хигијенско епидемиолошке мере подразумевају се у циљу уништавања мишева, пацова, као важних чинилаца у настанку заразних болести.

Систематском дератизацијом биће обухваћене Јавне зелене површине, Јавне зграде, приобаљје, гробља, депоније, канализациона мрежа, подрумске просторије стамбених зграда као и индивидуална домаћинства.

Систематска дератизација ће се спроводити у периоду од 08.09 до 16.09.2021 године.

Систематску дератизацију ће спроводити обучене екипе предузећа ЕКОС ДДД  д.о.о. из Београда, стручан надзор и интерну контролу спровођења ће пратити, лекар епидемиолог, доктор ветеринарске медицине и санитарни инжењер.

Препарати ће се постављати на скровита места и биће видно обележена упозорењем, моле се суграђани да не дирају постављене мамке, препарати су намењени искључиво за сузбијање глодара и спадају у другу генерацију антикоагуланата, на бази бродифакума.

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације
09.07.2021. 11:46

Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда -Набавка бесплатних уџбеника
25.06.2021. 12:29

Позив за подношење понуда -набавка бесплатних уџбеника  школска 2021-2022.год. -25.06.2021.- Преузми

Спецификација-уџбеници-Набавка бесплатних уџбеника за школску 2021-2022.годину-Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда - Услуге осигурања запослених - Добровољно здравствено осигурање
24.06.2021. 12:45

Позив за подношење понуда - Услуге осигурања запослених - Добровољно здравствено осигурање- Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке