Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
15.01.2018. 15:05

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Одлука о студентским наградама
15.01.2018. 15:05

Одлука о студентским наградама - Преузми

oпширније...
 
Конкурс за доделу новчаних награда студентима са територије општине Пожега
25.12.2017. 12:48

На основу члана 3. Одлуке о новчаној награди студентима са територије општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', бр.3/08) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о новчаној награди студентима са територије општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', бр.9/08), Савет за друштвене делатности расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

            I – Расписује се конкурс за доделу студентских награда и то:

  1. Студентима високих школа основних академских студија и дипломских академских студија – мастер са територије  општине Пожега, који се финансирају на терет буџета Републике Србије, а који су током студија постигли просечну оцену најмање 8,50.

Уз пријаву поднети:

  • уверење да је редован студент,
  • доказ о просечној оцени и свим положеним испитима из претходних година студија (за студенте I године мастер студија уверење о дипломирању),
  • доказ о пребивалишту на територији општине Пожега (потврду о пребивалишту, фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту).

II – Право учешћа на конкурсу имају студенти високих школа основних академских студија и дипломских академских студија – мастер, који се финансирају на терет буџета Републике Србије (изузев прве године и апсолвената), који су редовно полагали испите и уписивали претходне године студије.

III – Средства за доделу студентских награда за школску 2017/2018. годину опредељена су Одлуком о буџету општине Пожега.

IV – Пријаве на конкурс подносе се Савету за друштвене делатности Скупштине општине Пожега, Трг Слободе 9.

V – Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе и средствима јавног информисања (Радио Пожега, Телевизија Пожега и сајту општине Пожега) и траје закључно са 09. јануаром 2018. године.

01 Број: 06-75/17 од 25.12.2017. године

САВЕТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

          ПРЕДСЕДНИК,

    Гордана Вуксановић

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова - Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
27.12.2017. 17:27

Одлука о измени уговора о јавној набавци радова - Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље) - Преузми

oпширније...
 
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова- Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
27.12.2017. 17:26

Одлука о измени уговора о јавној набавци радова- Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице) - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Савет за безбедност саобраћаја усвојио предлог Плана рада за 2018. годину
18.12.2017. 10:11

Чланови Савета за безбедност саобраћаја су одржали редовну, осму по реду седницу.

Главна тачка дневног реда овог заседања је била израда предлога Плана рада у 2018. години који је једногласно усвојен а који предвиђа неколико значајних активности на повећању безбедности свих учесника у саобраћају.

oпширније...
 
Оснивање женске одборничке мреже Пожеге
18.12.2017. 09:12

По узору на бројне Европске али и све више градова у Србији и у Пожеги је формирана "ЖЕНСКА ОДБОРНИЧКА МРЕЖА".

Она окупља све одборнице пожешког парламента без обзира на страначку припадност, па ни њихове активности, кажу, неће имати страначки призвук.

Хуманитарна и социјална питања би требала да буду у жижи њихових активности, а све са циљем повећања активизма жена али и заштите деце, речено је на првом, оснивачком састанку.

oпширније...
 
Подељен семенски и други материјал групи пожешких фармера
18.12.2017. 08:55

Група пољопривредника из неколико пожешких села је добила бесплатан семенски али и други материјал, са циљем повећања приноса у области сточарства.

То је резултат пројекта који су уз подршку министарства пољопривреде реализовали општина Пожега и Институт за крмно биље из Крушевца.

oпширније...
 

Јавне набавке

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА ДОБРИЊСКОЈ РЕЦИ – К.О. ЧЕСТОБРОДИЦА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА У ЗОНИ МОСТА
08.12.2017. 17:43

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА ДОБРИЊСКОЈ РЕЦИ – К.О. ДОЊА ДОБРИЊА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА У ЗОНИ МОСТА
08.12.2017. 17:41

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

 

oпширније...
 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - Радови на изградњи аутобуских стајалишта
05.12.2017. 20:25

Одлука о обустави поступка јавне набавке - Радови на изградњи аутобуских стајалишта - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке