Саопштење за кориснике на систему за водоснабдевање општине Пожега
16.11.2020. 15:37

У уторак 17. новембра 2020. године доћи ће до прекида у водоснабдевању у следећим улицама: Устаничка, Косовских јунака, део Цара Лазара, део Карађорђеве, Змајева, део Николе Пашића, Вука Караџића, део Књаза Милоша. Повремени прекид у водоснабдевању трајаће од 09 до 12 часова 17. новембра 2020. године, због реконструкције водоводне мреже.

Препорука грађанима је да обезбеде потребне резерве воде.

Захваљујемо се потрошачима поменутих улица на разумевању. За све потребне информације потрошачи се могу обратити на телефон 031/3816361

 

ЈКП Наш Дом Пожега

oпширније...
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за катастарску парцелу број 518/2 КО Пожега на којој се налази објекат Гимназије "Свети Сава" Пожега и Техничке школе Пожега
23.10.2020. 13:26

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега  на основу члана 63 Закона о планирању и изградњи изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др. Закон и 9/2020 ) и чланом 76 и 77 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл.гл.РС» број 32/2019. Год ), оглашава

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 518/2 КО ПОЖЕГА

НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ОБЈЕКАТ ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА“ ПОЖЕГА И ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  ПОЖЕГА

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за кат.парцелу број 518/2 КО Пожега, на којој се налазе објекат Гимназије „Свети Сава“ из Пожеге и Техничке школе Пожега, биће организована  у периоду од 23.10.2020.год.  до 02.11.2020. године.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта је ОПШТИНА ПОЖЕГА, а обрађивач урбанистичког пројекта je „УРБОПОЛИС“ ДОО  БЕОГРАД, улица Дубљанска број 10, Београд.

Непосредни увид у урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 45 зграде СО Пожега сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова у периоду трајања јавне презентације, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог.

 Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги, на шалтеру број 4,  искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације ( 02.11.2020. године), са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ».

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пратећа документација:

Урбанистички пројекат за КП 518/2 - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новачних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2020. години
02.10.2020. 15:25

На основу Одлуке о буџету општине Пожега за 2020. годину ("Сл. лист општине Пожега" бр. 16/19) и Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Сл. лист општине Пожега" бр. 8/20), Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу општине Пожега, дана 02.10.2020. године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу новачних средстава
за финансирање вантелесне оплодње у 2020. години

I

Предмет Јавног позива представља расподела преосталих средстава опредељених Одлуком о буџету општине Пожега за 2020. годину, у износу од 1.100.000,00 динара за финансирање вантелесне оплодње.

Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара по пару и исплаћује се једнократно, у износу према профактури здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње.

У истој календарској години финансијска помоћ се може доделити само једном.

II

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:

- да оба партнера имају држављанство Републике Србије;
- да оба партнера имају пребивалиште на територији општине Пожега најмање годину дана пре подношења захтева;
- да је жена старија од 43 године без обзира на начин на који се поступак биомедицински потпомогнутог оплођења спроводи, а уколико је млађа од 43 године искључиво ако је неопходно спровести поступак биомедицински потпомогнутог оплођења са донираним репродуктивним ћелијама
- да је жена млађа од 50 година.

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Oбавештење о закљученом уговору-Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Дома здравља у Пожеги
25.09.2020. 14:54

Oбавештење о закљученом уговору-Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Дома здравља у Пожеги - Преузми

oпширније...
 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА
07.09.2020. 18:09

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Обавештења за пољопривредне произвођаче
08.10.2020. 12:44

Обавештење за пластеничку производњу - Преузми

Обавештење за воћарство - Преузми

Обавештење за механизацију - Преузми

Обавештење за систем за мужу - Преузми

Потребна документација - Преузми

oпширније...
 
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
30.09.2020. 18:20

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта - Преузми

oпширније...
 
Саопштење за кориснике на Систему за Водоснабдевање Општине Пожега
25.09.2020. 14:54

У понедељак 28.09.2020., уторак 29.09.2020. и четвртак 01.10.2020. године од 08:00 до 17:00 часова постоји могућност прекида у водоснабдевању појединих потрошача у Прилипцу И Лопашу, због радова на електро мрежи (усмено јављено из ЕПС-а Гуча)

Апелујемо на потрошаче да у том периоду рационално користе воду.
Захваљујемо се сарадњи.ЈКП Наш дом Пожега  

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда у поступку набавке: Услуга израде Акта о процени ризика на радним местима, правилника о безбедности и здрављу на раду и програма оспособљавања за безбедан и здрав рад
12.08.2020. 14:49

Позив за подношење понуда у поступку набавке: Услуга израде Акта о процени ризика на радним местима, правилника о безбедности и здрављу на раду и програма оспособљавања за безбедан и здрав рад - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију, доградњу и изградњу дела научног комплекса у Пожеги за школе: Гимназију „Свети Сава“ и Техничку школу
31.07.2020. 16:46

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију, реконструкцију, доградњу и изградњу дела научног комплекса у Пожеги за школе: Гимназију „Свети Сава“ и Техничку школу. - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци-Набавка уџбеника
30.07.2020. 14:01

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци-Набавка уџбеника - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке