9. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
18.08.2017. 14:52

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист
општине Пожега'', бр. 9/16),

За четвртак 24.08.2017. године, у 10,00 сати

у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м
ДЕВЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА OСME СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
3. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РОГЕ“
4. ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДА,
УСЛОВИМА, НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА СУФИНАНСИРАЊА ОБНОВЕ
ФАСАДА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
5. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“
ПОЖЕГА - У ЛИКВИДАЦИЈИ
6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ
7. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ИЗДАВАЊУ ЛОКАЛА – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА УГЛУ УЛИЦА Војводе Мишића и Николе Пашића
8. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на
седници)
9. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
10. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
15.08.2017. 13:43

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Јавни конкурс за  доделу средстава из буџета општине Пожега за финансирање програма, односно пројеката цркви и верских заједница за 2017. годину
01.08.2017. 01:12

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за  доделу средстава из буџета општине Пожега за финансирање програма, односно пројеката цркви и верских заједница за 2017. годину

1.Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета општине Пожега за 2017. годину за финансирање програма, односно  пројеката цркви и верских заједница у износу од  750.000 динара. Наведена средства обезбеђена су у буџету општине Пожега за 2017.годину - у разделу 3.Општинска управа Пожега,функција 160 Опште јавне услуге које нису квалификоване на другом месту,програм 0602 Локална самоуправа, пројекат 0015 Конкурсно финансирање удружења, позиција 41,економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

2. Право на учешће на конкурсу имају цркве и верске заједнице у складу са чланом 10 став 1 и 2 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), под следећим условима:

- да је седиште подносиоца програма односно пројекта  на територији општине Пожега

- да је  програм односно пројекат  од јавног интереса  и да се реализује на територији општине Пожега.

3. Цркве и верске заједнице могу поднети само једну пријаву на конкурс, а средства по овом  јавном конкурсу додељују се за финансирање једног програма, односно пројекта.

4. Средства из става 1. овог конкурса опредељују се црквама  и верским заједницама за реализацију програма, односно пројеката, из следећих области:

- изградњу или обнову цркава и верских објеката

- адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

- инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

- набавка намештаја и опреме

- за реализацију догађаја битних за верску заједницу

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Јавни конкурс - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Јавна набавка радова- Грађевински радови на изградњи моста на Краваричкој реци и регулација речног корита у зони моста, јн бр.1.3.32/2017
18.08.2017. 13:44

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Набавка видео опреме за потребе ПУ"Олга Јовичић-Рита"
15.08.2017. 15:27

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Набавка видео опреме за потребе ПУ"Олга Јовичић-Рита" - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Општина Пожега отворила општинске канцеларије у 5 сеоских Месних заједница
15.08.2017. 13:43

Како би олакшало обављање административних послова својих мештана у сеоским Месним заједницама, општинско руководство је отворило канцеларије у пет пожешких села.

Овакав потез је наишао на одобравање свих, у нади да ће ово бити само први корак у продубљивању намере општинског руководства да буде прави сервис својим грађанима.

Тако су отворене канцеларије у Тометином Пољу, Душковцима, Горњој Добрињи, Рогама и Лорету, док се приводе крају припреме за отварање канцеларије у Годовику.

oпширније...
 
Формирање ватрогасних јединица више него оправдано, потврдио пример Тометиног Поља
15.08.2017. 13:21

Оснивање ватрогасних јединица по селима се може сматрати и више него оправдано, а то је показао и пример Тометиног Поља.

Наиме, тек што је захваљујући ентузијазму мештанина Зорана Ђукића, који живи и ради у Енглеској али добар део времена проводи и у родном крају, формирана ватрогасна бригада у овом селу, указала се потреба за њеним ангажовањем.

Чланови ове бригаде, иначе сви мештани овог села, били су активни приликом пожара на падинама суседног села, које припада Мионичкој општини.

Њихово ангажовање је било могуће и захваљујући помоћи коју су добили од локалне самоуправе.

oпширније...
 
Одржан први састанак Савета за пољопривреду општине Пожега
15.08.2017. 12:49

Пред  Саветом  за  пољопривреду  општине  Пожега  је  велики  посао  и  због  тога  ће  сви чланови  овог  Савета  крајње  озбиљно  приступити   активностима  које  су  за  то  везане.

Ово  је  један  од   закључака  прве,  конститутивне  сенице  овог  Савета  уз начелни   договор,  да  се  због  обима  посла,  Савет  састаје,  по  могућству,  барем  једном  месечно.

oпширније...
 

Јавне набавке

Услуга извођења екскурзија ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку обликована по партијама ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију на период од годину дана ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.5/2017
14.08.2017. 09:10

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

 

oпширније...
 
Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА, ЈН број 1.1.16-п/2017 - конкурсна документација и ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
14.08.2017. 09:07

Обавештење о покретању преговарачког поступка - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
О Д Л У К A о додели уговора за јавну набавку радова Санација клизишта „Бабићи“ на делу пута Бакионица - Папратиште - Јелен До
14.08.2017. 09:05

О Д Л У К A о додели уговора за јавну набавку радова Санација клизишта „Бабићи“ на делу пута Бакионица - Папратиште - Јелен До - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке